Svenskt Trä Logo

Spånskivor

Publicerad 2019-10-01

Nedan presenteras karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper för spånskivor enligt SS-EN 12369-1:2001.

Spånskivor av typ 4 och 6 kan endast användas i klimatklass 1. Spånskivor av typ 5 och 7 kan även användas i klimatklass 2.

Hållfasthets- och styvhetsvärden uttryckta i MPa och densitet i kg/m3.

Egenskaper Typ1) Nominell tjocklek tnom (mm)
>6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
Böjning fm P4 14,2 12,5 10,8 9,2 7,5 5,8
P5 15,0 13,3 11,7 10,0 8,3 7,5
P6 16,5 15,0 13,3 12,5 11,7 10,0
P7 18,3 16,7 15,4 14,2 13,3 12,5
Dragning ft P4 8,9 7,9 6,9 6,1 5,0 4,4
P5 9,4 8,5 7,4 6,6 5,6 5,6
P6 10,5 9,5 8,5 8,3 7,8 7,5
P7 11,5 10,6 9,8 9,4 9,0 8,0
Tryck fc P4 12,0 11,1 9,6 9,0 7,6 6,1
P5 12,7 11,8 10,3 9,8 8,5 7,8
P6 14,1 13,3 12,8 12,2 11,9 10,4
P7 15,5 14,7 13,7 13,5 13,2 13,0
Panelskjuvning fv P4 6,6 6,1 5,5 4,8 4,4 4,2
P5 7,0 6,5 5,9 5,2 4,8 4,4
P6 7,8 7,3 6,8 6,5 6,0 5,5
P7 8,6 8,1 7,9 7,4 7,2 7,0
Skiktskjuvning fr P4 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0
P5 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0
P6 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
P7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,9 1,8
Medelvärden för styvhet2)
Böjning Em P4 3 200 2 900 2 700 2 400 1 200 1 800
P5 3 500 3 300 3 000 2 600 2 400 2 100
P6 4 400 4 100 3 500 3 300 3 100 2 800
P7 4 600 4 200 4 000 3 900 3 500 3 200
Dragning och tryck EtEc P4 1 800 1 700 1 600 1 400 1 200 1 100
P5 2 000 1 900  1800 1 500  1 400 1 300
P6 2 500 2 400 2 100 1 900 1 800 1 700
P7 2 600 2 500 2 400 2 300 2 100 2 000
Panelskjuvning Gv P4 860 830 770 680 600 550
P5 960 930 860 750 690 660
P6 1 200 1 150 1 050 950 900 880
P7 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000
Densitet
Densitet ρk P4 650 600 550 550 500 500
P5 650 600 550 550 500 500
P6 650 600 550 550 500 500
P7 650 600 550 550 500 500

Tabell 1. Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden för spånskivor enligt SS-EN 12369-1:2001.
1) Spånskivor delas in i typerna P4 - P7 enligt SS-EN 312 i respektive del 4 - 7.
2) 5-percentilvärden fastställs som 0,8 gånger medelvärdena.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok