Svenskt Trä Logo

Fanerträ (LVL)

Publicerad 2019-10-01

Nedan presenteras karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper baserat på ett tekniskt godkännande (VTT Certificate No 184/03, daterat 2012) för den dominerande euopeiska leverantören (Metsä Wood) av fanerträ. 

Hållfasthets- och styvhetsvärden uttryckta i MPa och densitet i kg/m3.

Egenskap Kerto-S tjocklek 21-90 mm Kerto-Q tjocklek 21-24 mm Kerto-Q tjocklek 27-69 mm
Hållfasthetsvärden
Böjning på högkant (momentvektor vinkelrätt limfogarna) fm,0,edge,k 44 28 32
- Parameter för storlekseffekt s 0,12 0,12 0,12
Böjning på lågkant (momentvektor parallellt limfogarna), parallellt med fibrerna fm,0,flat,k (tjocklek 21-90 mm) 50 32 36
Böjning på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna fm,90,flat,k - 8,01) 8,0
Dragning parallellt med fibrerna ft,0,k 35 19 26
Dragning på högkant, vinkelrätt mot fibrerna ft,90,edge,k 0,8 6,0 6,0
Dragning på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna ft,90,flat,k - - -
Tryck parallellt med fibrerna fc,0,k 35 19 26
Tryck på högkant, vinkelrätt mot fibrerna fc,90,edge,k 6 9 9
Tryck på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna fc,90,flat,k 1,8 2,2 2,2
Skjuvning på högkant fv,0,edge,k 4,1 4,5 4,5
Skjuvning på lågkant, parallellt med fibrerna fv,0,flat,k 2,3 1,3 1,3
Skjuvning på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna fv,90,flat,k - 0,6 0,6
Styvhetsvärden för analys av bärförmåga
Elasticitetsmodul      
- parallellt med fibrerna, längs E0,k 11 600 8 300 8 800
- parallellt med fibrerna, tvärs E90,k - 1 0001) 1 700
- på högkant, vinkelrätt mot fibrerna E90,edge,k 350 2 000 2 000
- på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna E90,flat,k 100 100 100
Skjuvmodul      
- på högkant G0,edge,k 400 400 400
- på lågkant, parallellt med fibrerna G0,flat,k 400 60 100
- på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna G90,flat,k - 16 16
Styvhetsvärden för deformationsberäkningar, medelvärden
Elasticitetsmodul      
- parallellt med fibrerna, längs E0,mean 13 800 10 000 10 500
- parallellt med fibrerna, tvärs E90,mean - 1 2001) 2 000
- på högkant, vinkelrätt mot fibrerna E90,edge,mean 430 2 400 2 400
- på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna E90,flat,mean 130 130 130
Skjuvmodul      
- på högkant G0,edge,mean 600 600 600
- på lågkant, parallellt med fibrerna G0,flat,mean 600 60 120
- på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna G90,flat,mean - 22 22
Densitet
Densitet ρk 480 480 480
Densitet ρmean 510 510 510

Tabell 1. Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden för fanerträ (LVL).
1)För uppbyggnad |-|||-| kan värdena 14,0; 2 900 och 3 300 användas istället för 8,0;1 000 och 1 200.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan