Svenskt Trä Logo

Konstruktionsvirke - dimensionerings­värden vid beräkning i brottgräns

Publicerad 2014-09-21

Uppdaterad 2019-10-01

Dimensioneringsvärden i MPa.
Klimatklass 1-2.

 

    C14 C18
Lastvaraktighetsklass   P L M S I P L M S I
Böjning parallellt fibrerna1) ƒm,d 6,5 7,5 8,6 9,7 11,8 8,3 9,7 11,1 12,5 15,2
Dragning parallellt fibrerna1) ƒt,0,d 3,7 4,3 4,9 5,5 6,8 5,1 5,9 6,8 7,6 9,3
Dragning vinkelrätt fibrerna ƒt,90,d 0,18 0,22 0,25 0,28 0,34 0,18 0,22 0,25 0,28 0,34
Tryck parallellt fibrerna ƒc,0,d 7,4 8,6 9,8 11,1 13,5 8,3 9,7 11,1 12,5 15,2
Tryck vinkelrätt fibrerna ƒc,90,d 0,9 1,1 1,2 1,4 1,7 1,0 1,2 1,4 1,5 1,9
Längsskjuvning2) ƒv,d 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9
Rullskjuvning ƒr,d 0,37 0,43 0,49 0,55 0,68 0,37 0,43 0,49 0,55 0,68
Elasticitetsmodul vid böjning E0,d 2169 2531 2892 3254 3977 2769 3231 3692 4154 5077

Tabell 1. Dimensioneringsvärden vid beräkning i brottgräns för konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 och C18.
1) Tabellvärden för böjning och dragning gäller för konstruktionsvirke med en tvärsnittshöjd av 150 mm eller mer. För rektangulära tvärsnitt med tvärsnittshöjder mindre än 150 mm kan ƒm,d och  ƒt,0,d ökas med faktorn \(k_{h}=\mathrm{min}\left\{\begin{array}{l}(
\frac{150}{h})^{0,2}\\\
1,3
\end{array}\right.\) där h = tvärsnittshöjden uttryckt i mm.
2) Gällande sprickmodifieringsfaktorn kcr, se mer information i Dimensionering av träkonstruktioner del 2, kapitel G.    C24 C30
Lastvaraktighetsklass   P L M S I P L M S I
Böjning parallellt fibrerna1) ƒm,d 11,1 12,9 14,8 16,6 20,3 13,8 16,2 18,5 20,8 25,4
Dragning parallellt fibrerna1) ƒt,0,d 6,5 7,5 8,6 9,7 11,8 8,3 9,7 11,1 12,5 15,2
Dragning vinkelrätt fibrerna ƒt,90,d 0,18 0,22 0,25 0,28 0,34 0,18 0,22 0,25 0,28 0,34
Tryck parallellt fibrerna ƒc,0,d 9,7 11,3 12,9 14,5 17,8 10,6 12,4 14,2 15,9 19,5
Tryck vinkelrätt fibrerna ƒc,90,d 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3
Längsskjuvning2) ƒv,d 1,8 2,2 2,5 2,8 3,4 1,8 2,2 2,5 2,8 3,4
Rullskjuvning ƒr,d 0,37 0,43 0,49 0,55 0,68 0,37 0,43 0,49  0,55  0,68
Elasticitetsmodul vid böjning E0,d 3415 3985 4554 5123 6262 3692 4308 4923 5538 6769

Tabell 2. Dimensioneringsvärden vid beräkning i brottgräns för konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 och C30.
1) Tabellvärden för böjning och dragning gäller för konstruktionsvirke med en tvärsnittshöjd av 150 mm eller mer. För rektangulära tvärsnitt med tvärsnittshöjder mindre än 150 mm kan ƒm,d och  ƒt,0,d ökas med faktorn \( k_{h}=\mathrm{min}\left\{\begin{array}{l}(
\frac{150}{h})^{0,2}\\\
1,3
\end{array}\right.\) där h = tvärsnittshöjden uttryckt i mm.
2) Gällande sprickmodifieringsfaktorn kcr, se mer information i Dimensionering av träkonstruktioner del 2, kapitel G.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok