Svenskt Trä Logo

Konstruktionsvirke - dimensionerings­värden vid beräkning i brottgräns

Publicerad 2014-09-21

Uppdaterad 2019-10-01

Dimensioneringsvärden i MPa.
Klimatklass 1-2.

 

    C14 C18
Lastvaraktighetsklass   P L M S I P L M S I
Böjning parallellt fibrerna1) ƒm,d 6,5 7,5 8,6 9,7 11,8 8,3 9,7 11,1 12,5 15,2
Dragning parallellt fibrerna1) ƒt,0,d 3,7 4,3 4,9 5,5 6,8 5,1 5,9 6,8 7,6 9,3
Dragning vinkelrätt fibrerna ƒt,90,d 0,18 0,22 0,25 0,28 0,34 0,18 0,22 0,25 0,28 0,34
Tryck parallellt fibrerna ƒc,0,d 7,4 8,6 9,8 11,1 13,5 8,3 9,7 11,1 12,5 15,2
Tryck vinkelrätt fibrerna ƒc,90,d 0,9 1,1 1,2 1,4 1,7 1,0 1,2 1,4 1,5 1,9
Längsskjuvning2) ƒv,d 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9
Rullskjuvning ƒr,d 0,37 0,43 0,49 0,55 0,68 0,37 0,43 0,49 0,55 0,68
Elasticitetsmodul vid böjning E0,d 2169 2531 2892 3254 3977 2769 3231 3692 4154 5077

Tabell 1. Dimensioneringsvärden vid beräkning i brottgräns för konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 och C18.
1) Tabellvärden för böjning och dragning gäller för konstruktionsvirke med en tvärsnittshöjd av 150 mm eller mer. För rektangulära tvärsnitt med tvärsnittshöjder mindre än 150 mm kan ƒm,d och  ƒt,0,d ökas med faktorn \(k_{h}=\mathrm{min}\left\{\begin{array}{l}(
\frac{150}{h})^{0,2}\\\
1,3
\end{array}\right.\) där h = tvärsnittshöjden uttryckt i mm.
2) Gällande sprickmodifieringsfaktorn kcr, se mer information i Dimensionering av träkonstruktioner del 2, kapitel G.    C24 C30
Lastvaraktighetsklass   P L M S I P L M S I
Böjning parallellt fibrerna1) ƒm,d 11,1 12,9 14,8 16,6 20,3 13,8 16,2 18,5 20,8 25,4
Dragning parallellt fibrerna1) ƒt,0,d 6,5 7,5 8,6 9,7 11,8 8,3 9,7 11,1 12,5 15,2
Dragning vinkelrätt fibrerna ƒt,90,d 0,18 0,22 0,25 0,28 0,34 0,18 0,22 0,25 0,28 0,34
Tryck parallellt fibrerna ƒc,0,d 9,7 11,3 12,9 14,5 17,8 10,6 12,4 14,2 15,9 19,5
Tryck vinkelrätt fibrerna ƒc,90,d 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3
Längsskjuvning2) ƒv,d 1,8 2,2 2,5 2,8 3,4 1,8 2,2 2,5 2,8 3,4
Rullskjuvning ƒr,d 0,37 0,43 0,49 0,55 0,68 0,37 0,43 0,49  0,55  0,68
Elasticitetsmodul vid böjning E0,d 3415 3985 4554 5123 6262 3692 4308 4923 5538 6769

Tabell 2. Dimensioneringsvärden vid beräkning i brottgräns för konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 och C30.
1) Tabellvärden för böjning och dragning gäller för konstruktionsvirke med en tvärsnittshöjd av 150 mm eller mer. För rektangulära tvärsnitt med tvärsnittshöjder mindre än 150 mm kan ƒm,d och  ƒt,0,d ökas med faktorn \( k_{h}=\mathrm{min}\left\{\begin{array}{l}(
\frac{150}{h})^{0,2}\\\
1,3
\end{array}\right.\) där h = tvärsnittshöjden uttryckt i mm.
2) Gällande sprickmodifieringsfaktorn kcr, se mer information i Dimensionering av träkonstruktioner del 2, kapitel G.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan