Svenskt Trä Logo

Dimensionerande bärförmåga för enskäriga skruvförband trä mot trä (kraften vinkelrätt mot fiberriktningen)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Kraften i förbandet angriper vinkelrätt mot fiberriktningen.
Klimatklass 1–2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Skruv 4.6, brottgräns 400 N/mm2.
Konstruktionsvirke hållfasthetsklass C24.
Dimensionerande bärförmåga i kN.
Bokstäver i tabellen anger brottmod enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 8.2.2. För att undvika spödbrott i förbandet bör brottmod f) eftersträvas.

 

Virkestjocklek (mm) Skruvdiameter (mm)
8 10 12 16 20
25 1,4 c) 1,7 c) 1,9 c) 2,3 c) 2,6 c)
34 1,9 c) 2,3 c) 2,6 c) 3,1 c) 3,6 c)
42 2,4 c) 2,8 c) 3,2 c) 3,9 c) 4,4 c)
45 2,5 c) 3,0 c) 3,4 c) 4,1 c) 4,7 c)
56 3,0 f) 3,7 c) 4,2 c) 5,1 c) 5,8 c)
66 3,1 f) 4,2 f) 5,0 c) 6,0 c) 6,9 c)
70 3,2 f) 4,3 f) 5,2 c) 6,4 c) 7,3 c)
78 3,3 f) 4,4 f) 5,6 f) 7,1 c) 8,1 c)
90 3,5 f) 4,6 f) 5,9 f) 8,1 c) 9,3 c)
95 3,6 f) 4,7 f) 6,0 f) 8,6 c) 9,8 c)
100 3,7 f) 4,8 f) 6,1 f) 8,9 f) 10,3 c)

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga i kN samt brottmod för enskäriga skruvförband trä mot trä med kraften vinkelrätt mot fiberriktningen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok