Svenskt Trä Logo

Träfiberskivor - dimensionerings­värden vid beräkning av bärförmåga

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Produktdata och underlag för dimensionerande värden för träfiberskivor erhålls från tillverkare. Tabellernas värden är beräknade för skivor enligt SS-EN 622-2, SS-EN 622-3 och SS-EN 12369-1.

Hård träfiberskiva (HB.HLA2) med tjocklek ≤ 3,5 mm.

 

    Lastvaraktighetsklass
Karakteristiskt värde P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 1          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 37 8,5 12,8 18,5 24,2 31,3
Dragning parallellt skivans plan ft 27 6,2 9,3 13,5 17,7 22,8
Tryck parallellt skivans plan fc 28 6,5 9,7 14 18,3 23,7
Panelskjuvning fv 19 4,4 6,6 9,5 12,4 16,1
Skiktskjuvning fr 3 0,7 1,0 1,5 2 2,5
             
  Karakteristiskt värde  P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 2          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 37 5,7  8,5  12,8  17,1  22,8
Dragning parallellt skivans plan ft 27 4,2 6,2 9,3 12,5 16,6
Tryck parallellt skivans plan fc 28 4,3 6,5 9,7 12,9 17,2
Panelskjuvning fv 19 2,9 4,4 6,6 8,8 11,7
Skiktskjuvning fr 3 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8

Tabell 1. Dimensioneringsvärden i MPa för hårda träfiberskivor (HB.HLA2) med tjocklek ≤ 3,5 mm.


Hård träfiberskiva (HB.HLA2) med tjocklek >3,5 - 5,5 mm.

    Lastvaraktighetsklass
Karakteristiskt värde P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 1          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 35 8,1 12,1  17,5 22,9 29,6
Dragning parallellt skivans plan ft 26 6,0 9,0 13,0 17,0 22,0
Tryck parallellt skivans plan fc 27 6,2 9,3 13,5 17,7 22,8
Panelskjuvning fv 18 4,2 6,2 9,0 11,8 15,2
Skiktskjuvning fr 3 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5
             
  Karakteristiskt värde  P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 2          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 35 5,4 8,1 12,1 16,2 21,5
Dragning parallellt skivans plan ft 26 4,0 6,0 9,0 12,0 16,0
Tryck parallellt skivans plan fc 27 4,2 6,2 9,3 12,5 16,6
Panelskjuvning fv 18 2,8 4,2 6,2 8,3 11,1
Skiktskjuvning fr 3 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8

Tabell 2. Dimensioneringsvärden i MPa för hårda träfiberskivor (HB.HLA2) med tjocklek > 3,5 - 5,5 mm.


Hård träfiberskiva (HB.HLA2) med tjocklek  > 5,5 mm.

    Lastvaraktighetsklass
Karakteristiskt värde P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 1          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 32 7,4 11,1 16,0 20,9 27,1
Dragning parallellt skivans plan ft 23 5,3 8,0 11,5 15,0 19,5
Tryck parallellt skivans plan fc 24 5,5 8,3 12,0 15,7 20,3
Panelskjuvning fv 16 3,7 5,5 8,0 10,5 13,5
Skiktskjuvning fr 2,5 0,6 0,9 1,3 1,6 2,1
             
  Karakteristiskt värde  P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 2          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 32 4,9 7,4 11,1 14,8 19,7
Dragning parallellt skivans plan ft 23 3,5 5,3 8,0 10,6 14,2
Tryck parallellt skivans plan fc 24 3,7 5,5 8,3 11,1 14,8
Panelskjuvning fv 16 2,5 3,7 5,5 7,4 9,8
Skiktskjuvning fr 2,5 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5

Tabell 3. Dimensioneringsvärden i MPa för hårda träfiberskivor (HB.HLA2) med tjocklek > 5,5 mm.


Medelhård träfiberskiva (MBH.LA2) med tjocklek  ≤ 10 mm.

    Lastvaraktighetsklass
Karakteristiskt värde P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 1          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 7 2,6 5,2 7,8 10,5 14,4
Dragning parallellt skivans plan ft 9 1,4 2,8 4,2 5,5 7,6
Tryck parallellt skivans plan fc 9 1,4 2,8 4,2 5,5 7,6
Panelskjuvning fv 5,5 0,8 1,7 2,5 3,4 4,7
Skiktskjuvning fr 0,3 0,05 0,09 0,14 0,18 0,25
             
  Karakteristiskt värde  P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 2          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 17 - - - 5,9 10,5
Dragning parallellt skivans plan ft 9 - - - 3,1 5,5
Tryck parallellt skivans plan fc 9 - - - 3,1 5,5
Panelskjuvning fv 5,5 - - - 1,9 3,4
Skiktskjuvning fr 0,3 - - - 0,10 0,18

Tabell 4. Dimensioneringsvärden i MPa för medelhårda träfiberskivor (MBH.LA2) med tjocklek  ≤ 10 mm.


Medelhård träfiberskiva (MBH.LA2) med tjocklek  > 10 mm.

    Lastvaraktighetsklass
Karakteristiskt värde P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 1          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 15 2,3 4,6 6,9 9,2 12,7
Dragning parallellt skivans plan ft 8 1,2 2,5 3,7 4,9 6,8
Tryck parallellt skivans plan fc 8 1,2 2,5 3,7 4,9 6,8
Panelskjuvning fv 4,5 0,7 1,4 2,1 2,8 3,8
Skiktskjuvning fr 0,25 0,04 0,08 0,12 0,15 0,21
             
  Karakteristiskt värde  P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet Klimatklass 2          
Böjning kring en axel i skivans plan fm 15 - - - 5,2 9,2
Dragning parallellt skivans plan ft  8 - - - 2,8 4,9
Tryck parallellt skivans plan fc  8 - - - 2,8 4,9
Panelskjuvning fv  4,5 - - - 1,6 2,8
Skiktskjuvning fv  0,25 - - - 0,09 0,15

Tabell 5. Dimensioneringsvärden i MPa för medelhårda träfiberskivor (MBH.LA2) med tjocklek  > 10 mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok