Svenskt Trä Logo

Fanerträ - dimensionerings­värden vid beräkning i brottgräns

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Dimensioneringsvärden i MPa.
Klimatklass 1-2.
Höjd ≥ 300 mm. Tjocklek 21-90 mm.
Produktdata och underlag för dimensionerande värden för fanerträ erhålls från tillverkare.
Tabellens värden beräknade för kvalitet på fanerträ enligt VTT Certificate 184/03, 2016.

 

  Lasttyp
Grundvärde P L M S I
Böjning på högkant (momentvektor vinkelrätt limfogarna) ƒm,0,edge,d 44 22 25,7 29,3 33 40,3
Böjning på lågkant  (momentvektor parallellt limfogarna) ƒm,0,flat,d 50 25 29,2 33,3 37,5 45,8
Dragning parallelt fibrerna ƒt,0,d 35 17,5 20,4 23,3 26,3 32,1
Dragning vinkelrätt fibrerna ƒt,90,edge,d 0,8 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7
Tryck parallelt fibrerna ƒc,0,d 35 17,5 20,4 23,3 26,3 32,1
Tryck på högkant vinkelrätt fibrerna ƒc,90,edge,d 6 3 3,5 4 4,5 5,5
Tryck  på lågkant, vinkelrätt fibrerna ƒc,90,flat,d 1,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,7
Skjuvning på högkant ƒv,0,edge,d 4,1 2,1 2,4 2,7 3,1 3,8
Skjuvning på lågkant, parallellt fibrerna ƒv,0,flat,d 2,3 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1
Elasticitetsmodul E0,d 11600 5800 6767 7733 8700 10633
Skjuvmodul G0,d 400 200 233 267 300 367

Tabell 1. Dimensioneringsvärden för fanerträ i kvalitet enligt VTT Certificate 184/03, 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok