Svenskt Trä Logo

Skivverkan i väggparti - dimensionerande bärförmåga

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Skivverkan i väggparti

Väggparti med bredd×höjd = 1200*)×2400 mm.
Skiva på en sida. Reglar 45×95 C14 c 600 mm.
Hållfasthetsklassen kan ha inverkan på bärförmågan.
Lastvaraktighet korttid (S).

*) För gipsskivor gäller bredd 900 mm och c 450, /information enligt Gyproc.

Det är viktigt att inse att man inte kan uppnå samverkan med kombination av skivor med väsentligt olika E-moduler. Resultatet blir att skivor med högst E-modul till en början tar all last tills de uppnår sin brottgräns och förlorar all bärförmåga varvid skivorna med lägre E-modul får all last och därvid kollapsar.

 

 

Bärförmåga Rd (kN)

Skivtyp Tjocklek
(mm)
Typ av fästdon c-avst
(mm)
 inv.1)
skiva
  utv.2)
skiva
Plywood
K20/70
9 Räfflad trådspik 50-2,0 100 3,15 3,15
9 Räfflad trådspik 50-2,0 150 2,10 2,10
Spånskiva och OSB
Alla typer
12 Räfflad trådspik 50-2,0 100 4,50 --
12 Räfflad trådspik 50-2,0 150 3,00 --
Hård träfiberskiva
HB. HLA2
12 Räfflad trådspik 50-2,0 100 4,83 --
12 Räfflad trådspik 50-2,0 150 3,22 --
Gipsskiva
Normal
lag 1 9 Gipsskruv QT 29 150 1,56 --
lag 2 9 Gipsskruv QT 41 150 1,20 --
Gipsskiva
Robust
lag 1 9 Gipsskruv QSTR 29 150 2,16 --
lag 2 9 Gipsskruv QSTR 41 150 1,38 --
Gipsskiva
Utvändig
lag 1 9 Gipsskruv QU 32 100 -- 1,80
lag 1 9 Gipsskruv QU 32 150 -- 1,20
lag 1 9 Pappspik 35-2,5 100 -- 1,53
lag 1 9 Pappspik 35-2,5 150 -- 1,02
Gipsskiva Utvändig Fuktstabil lag 1 9 Gipsskruv QSTW 32 100 -- 1,44
lag 1 9 Gipsskruv QSTW 32 150 -- 0,96
lag 1 9 Pappspik 35-2,5 100 -- 1,62
lag 1 9 Pappspik 35-2,5 150 -- 1,08
Asfaltboard 12 Pappspik 45-2,8 100 -- 2,40
12 Pappspik 45-2,8 150 -- 1,60

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga i kN för skivverkan i väggparti.
1) Invändig skiva = klimatklass 1
2)
Utvändig skiva = klimatklass 2

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok