Svenskt Trä Logo

Spånskivor - dimensionerande bärförmåga

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Klimatklass 1. Lastvaraktighetsklass medellång (M).

Nominell tjocklek tnom = 22 mm.

 

Typ av skiva

P4

P5

P6

P7

Böjning kring en axel i skivans plan M0 Nmm/mm

436

472

578

617

Dragning parallellt skivans plan Nt,0 N/mm

76

81

101

116

Tryck parallellt skivans plan Nc,0 N/mm

106

113

152

162

Panelskjuvning Vp N/mm

40

43

54

62

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga för spånskivor av typ P4-P7

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok