Svenskt Trä Logo

Storhets­beteckningar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-01-09

 

Bokstav | Betydelse Bokstav | Betydelse Bokstav | Betydelse
b Bredd D Böjstyvhet α Kvot
d Diameter E Elasticitetsmodul γ Säkerhetsfaktor
e Excentricitet F Kraft i allmänhet κ Faktor
f Hållfasthet G Skjuvmodul λ Slankhetstal
h Höjd H Horisontell kraftkomponent μ Formfaktor
i Tröghetsradie I Yttröghetsmoment φ Vinkel
k Koefficient L Längd ψ Reduktionsfaktor
l Längd. Spännvidd M Böjmoment  
n Antal N Normalkraft
p Tryck Q Variabel last
q Variabel last R Bärförmåga
r Radie S Lasteffekt (Snittstorhet)
s Snölast W Böjmotstånd vid full elasticitet
t Tjocklek  

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok