Svenskt Trä Logo

Träfiberskivor

Publicerad 2019-10-01

Nedan presenteras karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper för träfiberskivor. Tabell 1 avser hårda skivor (fuktiga förhållanden HB.HLA2) och medelhårda skivor (torra förhållanden MBH.LA2). Tabell 2 avser MDF (MDF.HLS för fuktiga och MDF.LA för torra förhållanden. Tillgängligheten på skivtyper och skivtjocklekar bör kontrolleras med tillverkare eller leverantör före projektering sker.

Hållfasthets- och styvhetsvärden uttryckta i MPa och densitet i kg/m3.

Egenskaper Hårda träfiberskivor (SS-EN 622-2) HB.HLA2 Medelhårda träfiberskivor (SS-EN 622-3) MBH.LA21)
Nominell tjocklek tnom (mm)
≤3,5  >3,5-5,5 >5,5 ≤10 >10
Hållfasthetsvärden
Böjning fm 37 35 32 17 15
Dragning ft 27 26 23 9 8
Tryck fc 28 27 24 9 8
Panelskjuvning fv 19 18 16 5,5 4,5
Skiktskjuvning fr 3 3 2,5 0,3 0,25
Medelvärden för styvhet2)
Böjning Em 5 000 4 800 4 600 3 100 2 900
Dragning och tryck EtEc 5 000 4 800 4 600 3 100 2 900
Panelskjuvning Gv 2 100 2 000 1 900 1 300 1 200
Densitet
Densitet ρk 900 850 800 650 600

Tabell 1. Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden enligt SS-EN 622-2 och SS-EN 622-3 för hårda och medelhårda träfiberskivor.
1) MBH.LA2 kan bara användas i klimatklass 1.
2) 5-percentilvärden fastställs som 0,8 gånger medelvärdena.

 

Egenskaper Typ1) Nominell tjocklek tnom (mm)
≤1,8-12  >12-19 >19-30 >30
Hållfasthetsvärden
Böjning fm MDF.HLS 22,0 22,0 21,0 18,0
MDF.LA 21,0 21,0 21,0 19,0
Dragning ft MDF.HLS 18,0 16,5 16,0 13,0
MDF.LA 13,0 12,5 12,0 10,0
Tryck fc MDF.HLS 18,0 16,5 16,0 13,0
MDF.LA 13,0 12,5 12,0 10,0
Panelskjuvning fv MDF.HLS 8,5 8,5 8,5 7,0
MDF.LA 6,5 6,5 6,5 5,0
Medelvärden för styvhet2)
Böjning Em MDF.HLS 3 700 3 200 3 100 2 800
MDF.LA 3 700 3 000 2 900 2 700
Dragning och tryck EtEc MDF.HLS 3 100 2 800 2 700 2 400
MDF.LA 2 900 2 700 2 000 1 600
Panelskjuvning Gv MDF.HLS 1 000 1 000 1 000 800
MDF.LA 800 800 800 600
Densitet
Densitet ρk MDF.HLS 650 600 550 500
MDF.LA 650 600 550 500

Tabell 2. Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden enligt SS-EN 622-5 för MDF. 
1) MDF.LA kan bara användas i klimatklass 1. MDF.HLS kan användas i klimatklass 2 i lastvarighetsklass S och I.
2) 5-percentilvärden fastställs som 0,85 gånger medelvärdena.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok