Svenskt Trä Logo

Plywood - dimensionerande bärförmåga

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Klimatklass 1-2. Lastvaraktighet medellång (M).
Produktdata och underlag för dimensionerande värden för plywood erhålls från tillverkare.
Tabellens värden är beräknade för Moelven Vänerply K20/70, plywood, putsad skiva, CE-märkt enligt SS-EN 13986:2004 + A1:2015.

 

Nominell tjocklek (mm) 12 15 18 21
Antal faner 5 5 7 7
Böjning kring en axel i skivans plan som är parallell med ytfaneret M0 Nmm/mm 319 528 774 952
Böjning vinkelrätt ytfaneret M90 Nmm/mm 91 144 211 333
Dragning parallellt ytfaneret Nt,0 N/mm 78 98 119 124
Dragning vinkelrätt ytfaneret Nt,90 N/mm 55 69 83 110
Tryck parallellt ytfaneret Nc,0 N/mm 109 137 166 179
Tryck vinkelrätt ytfaneret Nc,90 N/mm 78 98 119 152
Panelskjuvning Vp N/mm 23 29 36 41

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga för Vänerply plywood i hållfasthetsklass K20/70, putsad skiva.

 

    Oputsad Putsad
Nominell tjocklek mm Antal faner Atot mm2/mm W mm3/mm I mm4/mm Atot mm2/mm W mm3/mm I mm4/mm
9 3 9,3 14,4 67,0 8,7 12,6 54,9
12 5 12,5 26,0 162,8 11,7 22,8 133,5
15 5 15,5 40,0 310,3 14,7 36,0 264,7
18 5 19,0 60,2 571,6 17,8 52,8 470,0
21 7 21,7 78,5 851,5 20,7 71,4 739,1
24 7 24,5 100,0 1225,5 23,3 90,5 1054,1
27 7 26,6 117,9 1568,4 - - -

Tabell 3. Böjmotstånd W och tröghetsmoment I.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok