Svenskt Trä Logo

Dimensionerande bärförmåga för enskäriga skruvförband trä mot trä (kraften parallellt med fiberriktningen)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Kraften i förbandet angriper parallellt med fiberriktningen.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Skruv 4.6, brottgräns 400 N/mm2.
Konstruktionsvirke hållfasthetsklass C24.
Dimensionerande bärförmåga i kN.
Bokstäver i tabellen anger brottmod enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 8.2.2. För att undvika spödbrott i förbandet bör brottmod f) eftersträvas.

 

Virkestjocklek (mm) Skruvdiameter (mm)
8 10 12 16 20
25 1,8 c) 2,1 c) 2,5 c) 3,1 c) 3,6 c)
34 2,4 c) 2,9 c) 3,4 c) 4,2 c) 5,0 c)
42 3,0 c) 3,6 c) 4,1 c) 5,2 c) 6,1 c)
45 3,2 f) 3,8 c) 4,4 c) 5,5 c) 6,5 c)
56 3,3 f) 4,6 f) 5,5 c) 6,9 c) 8,1 c)
66 3,5 f) 4,8 f) 6,2 f) 8,1 c) 9,5 c)
70 3,6 f) 4,8 f) 6,3 f) 8,6 c) 10,1 c)
78 3,7 f) 5,0 f) 6,4 f) 9,5 c) 11,2 c)
90 3,9 f) 5,2 f) 6,7 f) 10,0 f) 12,9 c)
95 3,9 f) 5,3 f) 6,8 f) 10,1 f) 13,6 c)
100 4,0 f) 5,4 f) 6,8 f) 10,3 f) 14,2 f)

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga i kN samt brottmod för enskäriga skruvförband trä mot trä med kraften parallellt med fiberriktningen. Observera att för en rad av n skruvar parallellt med fiberriktningen reduceras effektiva antalet skruvar enligt SS-EN 1995-1-1:2004 (ekvation 8.34).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok