Konstruktionsvirke

Publicerad 2019-10-01

Nedan presenteras karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper enligt SS-EN 338:2016 för de i Sverige vanligast förekommande hållfasthetsklasserna av konstruktionsvirke. För övriga hållfasthetsklasser hänvisas till Dimensionering av träkonstruktioner, Del 2. 

Hållfasthets- och styvhetsvärden uttryckta i MPa och densitet i kg/m3.

Egenskaper C14 C18 C24 C30 C35
Karakteristiska hållfasthetsvärden
Böjning parallellt fibrerna ƒm,k 14 18 24 30 35
Dragning parallellt fibrerna ƒt,0,k 7,2 10 14,5 19 22,5
Dragning vinkelrätt mot fibrerna ƒt,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tryck parallellt med fibrerna ƒc,0,k 16 18 21 24 25
Tryck vinkelrätt mot fibrerna ƒc,90,k 2,0 2,2 2,5 2,7 2,7
Längsskjuvning ƒv,k 3,0 3,4 4,0 4,0 4,0
Styvhetsvärden för analys av bärförmåga
Elasticitetsmodul E0,05 4 700 6 000 7 400 8 000 8 700
Styvhetsvärden för deformationsberäkningar
Elasticitetsmodul parallellt med fibrerna E0,mean 7 000 9 000 11 000 12 000 13 000
Elasticitetsmodul vinkelrätt mot fibrerna E90,mean 230 300 370 400 430
Skjuvmodul Gmean 440 560 690 750 810
Densitet
Densitet ρk1) 290 320 350 380 390
Densitet ρmean2) 350 380 420 460 470

Tabell 1. Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden enligt SS-EN 338:2016 för de i Sverige vanligast förekommande hållfasthetsklasserna av konstruktionsvirke.
1) ρmotsvarar 0,05-percentilen
2) ρmean motsvarar 0,50-percentilen 

 

 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan