Svenskt Trä Logo

Plywood

Publicerad 2019-10-01

Nedan presenteras karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper för Moelven Vänerply, plywood i hållfasthetsklass K20/70, putsad skiva, CE-märkt enligt SS-EN 13986:2004 + A1:2015. 

Hållfasthets- och styvhetsvärden uttryckta i MPa och densitet i kg/m3.

Nominell tjocklek (mm)

Antal faner

Densitet

 

Böjning

Drag

Tryck

Panel   Skikt
skjuvning

fm,0

fm,90

ft,0

ft,90

fc,0

fc,90

fv

fr

9

3

420

20

NPD

11

6

15

8

3

1

12

5

420

21

6

10

7

14

10

3

1

15

5

420

22

6

10

7

14

10

3

1

18

5

420

22

6

10

7

14

10

3

1

21

7

420

20

7

9

8

13

11

3

1

Tabell 1. Karakteristiska hållfasthetsbärden och densitet för Vänerply plywood i hållfasthetsklass K20/70, putsad skiva.

Nominell tjocklek (mm) 

Antal faner

Böjning

Tryck och drag

Panel skjuvning

Skiktskjuvning

SS-EN 12369-2

Em,0

Em,90

Et,0

Et,90

Gv

Gr

9

3

7000

NPD

5600

NPD

600

NPD

12

5

7056

1800

5659

4250

600

16

15

5

7259

1700

5780

4216

600

16

18

5

7369

1800

5780

4307

600

16

21

7

7000

2600

5537

4517

600

16

Tabell 2. Medelvärden elasticitets- och skjuvmodul för Vänerply plywood i hållfasthetsklass K20/70, putsad skiva.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok