Svenskt Trä Logo

Lättbalk - dimensionerande bärförmåga

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-23

Lättbalk

Klimatklass 1. Lastvaraktighetsklass medel.
Inverkan av höjdeffekt beaktad.
Tabellvärdena avser lättbalk med liv av 10 mm spånskiva typ P5 och flänsar av konstruktionsvirke hållfashetsklass C30.
Värdena beräknade enligt Europeiskt Tekniskt Godkännande ETA-12/0018.

Flänsbredden är 47, 70 och 97 mm för balktyp H, HI och HB respektive. Siffran som följer är balkens totala höjd. Typ H200 har alltså flänsbredd 47 mm och total höjd 200 mm.

 

Typ Nc1)
(kN)
V
(kN)
Mx1)
(kNm)
EIx2)
(kNm2)
GA2)
(kN)
H200 65,3 8,3 4,8 340 1308
H220 65,9 9,0 5,4 432 1499
H250 66,8 10,0 6,3 591 1787
H300 68,2 11,6 7,8 816 2268
H350 69,7 13,2 9,2 1316 2748
H400 71,1 14,8 10,6 1793 3228
H450 72,6 16,4 12,1 2348 1308
H500 74,0 18,1 13,4 2982 1499
HI200 97,2 8,3 7,2 509 1261
HI220 97,8 9,0 8,1 647 1453
HI250 98,7 10,0 9,5 886 1741
HI300 100,1 11,6 11,7 1371 2221
HI350 101,6 13,2 13,8 1966 2701
HI400 103,0 14,8 15,9 2673 3181
HI450 104,5 16,4 17,9 3494 3661
HI500 105,9 18,1 19,9 4429 4141
HB300 137,6 11,6 16,2 1905 2221
HB350 139,1 13,2 19,2 2730 2701
HB400 140,5 14,8 22,0 3707 3181
HB450 142,0 16,4 24,9 4840 3661
HB500 143,4 18,1 27,6 6128 4141

Tabell 1. Bärfömåga för lättbalk av typ H, HI och HB med liv av 10 mm spånskiva typ P5.
1) Bärförmåga beräknad utan hänsyn till risk för knäckning eller vippning.
2) Avser bruksgränstillstånd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok