Svenskt Trä Logo

Plywood - dimensionerings­värden vid beräkning av bärförmåga

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Dimensioneringsvärden i MPa.
Klimatklass 1-2.

Produktdata och underlag för dimensionerande värden för plywood erhålls från tillverkare.
Tabellens värden är beräknade för Moelven Vänerply, plywood i hållfasthetsklass K20/70, putsad skiva, 12 mm, CE-märkt enligt SS-EN 13986:2004 + A1:2015. 

 

    Lastvarighetsklass
Karakteristiskt värde P L M S I
Beräkning i brottgränstillståndet
Böjning kring en axel i skivans plan som är parallell med ytfaneret ƒm,d 21 10,5 12,3 14,0 15,8 19,3
Böjning vinkelrätt ytfaneret ƒm,90,d 6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5
Dragning parallellt skivans plan ƒt,0,d 10 5,0 5,8 6,7 7,5 9,2
Dragning vinkelrätt skivans plan ƒt,90,d 7 3,5 4,1 4,7 5,3 6,4
Tryck parallellt skivans plan ƒc,0,d 14 7,0 8,2 9,3 10,5 12,8
Tryck vinkelrätt skivans plan ƒc,90,d 10 5,0 5,8 6,7 7,5 9,2
Panelskjuvning ƒv,d 3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,8
Skiktskjuvning ƒr,d 1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Tabell 1. Dimensioneringsvärden för 12 mm putsad plywood i hållfasthetsklass K20/70

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok