Svenskt Trä Logo

Limträ - dimensionerande bärförmåga (b=42-78 mm)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Limträ z - y

Bärförmåga med avseende på tvärkraft (V) och böjning på högkant (M), när risk för vippning inte föreligger.
Hållfasthetsklass GL28cs.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Inverkan av volymeffekt är beaktad.

90

h
(mm)
b=42 mm b=56 mm b=66 mm b=78 mm
GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs
V
kN
M
kNm
V
kN
M
kNm
V
kN
M
kNm
V
kN
M
kNm
180 9,68 4,47 12,90 5,96 15,21 7,03 17,97 8,30
225 12,10 6,99 16,13 9,31 19,01 10,98 22,46 12,97
270 14,52 9,90 19,35 13,21 22,81 15,56 26,96 18,39
315 16,93 13,28 22,58 17,70 26,61 20,86 31,45 24,65
360 18,06 15,01 25,80 22,81 30,41 26,89 35,94 31,77
405 18,06 15,01 29,03 28,53 34,21 33,63 40,44 39,74
450     32,11 34,56 38,02 41,08 44,93 48,55
495     32,11 34,56 41,82 49,24 49,42 58,19
540     40,14 34,56 44,61 55,66 53,91 68,65
585         44,61 55,66 58,41 79,93
630         44,61 55,66 62,30 90,35
675             62,30 90,35
720             62,30 90,35
765             62,30 90,35

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga för limträ med bredd = 42 - 90 mm.
Klyvsågat limträ i hållfasthetsklasserna GL28cs och GL28hs ska ha ett höjd-/breddförhållande hb ≤ 8⁄1. Om en klyvsågad limträbalk med ett höjd-/breddförhållande hb > 8 klarar sig hållfasthetsmässigt, får dock höjden på limträbalken ökas med bibehållen bredd om så önskas (dock rekommenderas av praktiska skäl ett maximalt höjd-/breddförhållande hb = 10).

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan