Svenskt Trä Logo

Limträ - dimensionerande bärförmåga (b=42-78 mm)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Limträ z - y

Bärförmåga med avseende på tvärkraft (V) och böjning på högkant (M), när risk för vippning inte föreligger.
Hållfasthetsklass GL28cs.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Inverkan av volymeffekt är beaktad.

90

h
(mm)
b=42 mm b=56 mm b=66 mm b=78 mm
GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs
V
kN
M
kNm
V
kN
M
kNm
V
kN
M
kNm
V
kN
M
kNm
180 9,68 4,47 12,90 5,96 15,21 7,03 17,97 8,30
225 12,10 6,99 16,13 9,31 19,01 10,98 22,46 12,97
270 14,52 9,90 19,35 13,21 22,81 15,56 26,96 18,39
315 16,93 13,28 22,58 17,70 26,61 20,86 31,45 24,65
360 18,06 15,01 25,80 22,81 30,41 26,89 35,94 31,77
405 18,06 15,01 29,03 28,53 34,21 33,63 40,44 39,74
450     32,11 34,56 38,02 41,08 44,93 48,55
495     32,11 34,56 41,82 49,24 49,42 58,19
540     40,14 34,56 44,61 55,66 53,91 68,65
585         44,61 55,66 58,41 79,93
630         44,61 55,66 62,30 90,35
675             62,30 90,35
720             62,30 90,35
765             62,30 90,35

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga för limträ med bredd = 42 - 90 mm.
Klyvsågat limträ i hållfasthetsklasserna GL28cs och GL28hs ska ha ett höjd-/breddförhållande hb ≤ 8⁄1. Om en klyvsågad limträbalk med ett höjd-/breddförhållande hb > 8 klarar sig hållfasthetsmässigt, får dock höjden på limträbalken ökas med bibehållen bredd om så önskas (dock rekommenderas av praktiska skäl ett maximalt höjd-/breddförhållande hb = 10).

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok