Svenskt Trä Logo

Montering av icke bärande ytterväggselement

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Icke bärande ytterväggslement kan vara tillverkade på fabrik eller på plats på bjälklaget och resas manuellt. I det senare fallet kan det vara en fördel att alla ingående material levereras direkt in på bjälklaget.

Fabrikstillverkade element levereras vanligen stående och är i överkant försedda med lyftstroppar.

Montering av icke bärande ytteväggselement
Bild 1. Icke bärande ytterväggar i flerbostadshus.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Anslutningsytorna hos anslutande väggar är lodräta och hos anslutande bjälklag horisontella, eventuella avvikelser inom godtagbara toleranser. 
 • Anslutningsytorna ska vara rengjorda samt fria från is och snö. 
 • Kran med tillräcklig kapacitet ska finnas tillgänglig. 
 • Körbar väg fram till avsedd avlyftningsplats ska finnas. 
 • Det är till fördel från byggfuktsynpunkt om elementets översida är täckt med en plastremsa som kan fungera som tillfälligt fuktskydd till dess fasadbeklädnaden är klar. 
 • Eventuell täckning av fönster- och dörröppningar med plastfilm är hel. 
 • Erforderliga skyddsanordningar ska finnas på plats.

Material

 • Elementen ska förvaras stående i häckar eller på underslag och vara skyddade mot nederbörd genom täckning. De kan också monteras direkt från lastbil. 
 • Tätningsmaterial och fästdon enligt handlingarna. 
 • Fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %.

Arbetsmoment

 • Montering av element bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada och skador på elementen. 
 • Elementet passas in mitt i öppningen på avsedd plats i läge och höjd. 
 • Avståndet till anslutande stomme fixeras med hjälp av kilar. Fogarna ska ha rätt bredd runt om. 
 • Elementet justeras i lod och våg. 
 • De till elementet hörande fästdonen fästs i anslutande stomme på föreskrivet sätt. 
 • Fogen mellan element och stomme tätas på föreskrivet sätt. 
 • Elementen skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Elementet ska vara permanent fixerat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Elementet ska vara tätat mot angränsande byggnadsdelar. 
 • Elementens provisoriska väderskydd ska vara fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att monteringen utförts inom uppställda toleranser. 
 • Att elementet är fixerat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Att fogarna och anslutningarna mot angränsande byggdelar är korrekt tätade. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan