Svenskt Trä Logo

Uppsättning av innertaksskivor på regelverk

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Undertak av skivor på regelverk används för inklädnad av undersidan av träbjälklag, både mellanbjälklag och vindsbjälklag.

Från arbetarskyddssynpunkt kan regelverket med fördel sättas upp i ett tidigt skede medan skivbeklädnaden kan vänta till ett senare skede.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Träbjälklag eller trätakstolar.
 • Eventuell ångspärr på undersidan av bjälklaget (vindsbjälklaget).
 • Eldosor och upphängningar för armaturer monterade.
 • Dragning av tomrör för el och tele är avslutad.
 • Tillgång till skivhiss ska finnas.

Material

 • Bräder eller träreglar av lägst sort G4-2.
 • Minsta tjocklek 17 mm för hyvlade bräder och 19 mm för sågade bräder. Om skydd mot genomtrampning krävs, ska läkt ≥ 28x70, centrumavstånd 400 mm, användas i kombination med godtagbart skikt, så kallad säkerhetsväv.
 • Skivmaterial enligt handlingarna.
 • Upplag av byggmaterial på bjälklag kan ge stora laster. Bjälklaget kan därför behöva stämpas för att överbelastning eller kvarstående deformationer ska undvikas.

Arbetsutförande

 • Bräder eller reglar sätts vanligen upp på ≤ 400 mm centrumavstånd och anpassas till aktuell innertaksbeklädnad.
 • Första och sista brädan eller regeln monteras dikt mot väggen.
 • Bräder eller reglar skarvas över stöd och dubbelspikas i varje bjälke eller takstol. Grövre läkt spikas med trådspik 100-3,4 mm.
 • Skivorna lyfts på plats och skruvas i bräder eller reglar.
 • Cirka 10 mm bred rörelsefog lämnas mot angränsande väggar.
 • Tomrörens läge kan behöva markeras för att genomspikning ska undvikas.
 • Innertaksskivor monteras med inbördes förskjutna tvärskarvar.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Taket har en jämn yta utan skador.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att alla eldosor enligt ritningen är synliga.
 • Att taket bildar en jämn yta.
 • Att rörelsefog lämnats mellan skivbeklädnad och angränsande väggar.
 • Att tomrören inte igenspikats.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok