Svenskt Trä Logo

Uppsättning av utvändig träpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Beskrivningen gäller stående lockpanel, men kan i princip tillämpas för alla paneltyper.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Ytterväggen är plan och lägena för spikreglar är markerade.
 • Lämpliga arbetsställningar ska finnas tillgängliga.
 • Avvattningen från taket bör vara ordnad så att inte fasaden fläckvis fuktas ned under byggtiden.
 • Bleck över fönster och dörrar är monterade.

Material

 • Virket ska vara skyddat från nedsmutsning och nederbörd.
 • Panelbräderna ska vara av sort G4-0/G4-1, gran. 
 • Utvändig träpanel ska grundas före uppsättning för att omålade krympränder ska undvikas och träskydd fungera.
 • Fabriksgrundade panelbräder medger längre tid till färdigmålning än ogrundade bräder.
 • Spikreglar bör vara 34x70 mm av lägst sort G4-2.
 • Fästdon ska vara varmförzinkade.

Arbetsmoment

 • Spikreglarna sätts upp liggande och jämnt fördelade på centrumavstånd ≤ 600 mm.
 • Bräderna sätts upp så att fasaden får jämn delning och med lika avslutning i knutarna och vid dörrar och fönster.
 • Bräder under fönster snedkapas/snedskärs i överkant för att medge lutning för fönsterblecket om detta inte är monterat före uppsättningen av träpanelen.
 • Vid stående panel med lockbräder får lockbrädan inte spikas genom bottenbrädan.
 • Spikarna slås i så att spikhuvudena kommer i liv med panelbrädans yta.
 • Spikning utan förborrning får inte ske närmare brädände än 100 mm.
 • Panelbräderna sågas av på föreskrivet sätt nedtill, normalt i svag lutning, cirka 15°.
 • Alla kapsnitt ska förgrundas före uppsättning.
 • Fasaden bör ytbehandlas så snart som möjligt, helst inom tre veckor. Fuktkvoten bör inte överstiga 16 % i samband med målning.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Fasaden ska efter uppsättning vara plan.
 • Panelbräderna ska sitta i lod eller våg och på jämna avstånd med lika avslutning vid knutar samt vid fönster och dörrar.
 • Alla spikar ska vara väl islagna men inte försänkta.
 • Spikarna ska vara placerade i horisontella linjer.
 • Panelbräderna får inte vara spräckta efter uppsättning.
 • Anslutningen mot karmar och bleck är korrekt.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att fuktkvoten är korrekt.
 • Att bräderna inte spräckts vid uppsättningen.
 • Att spikningen är korrekt.
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan