Svenskt Trä Logo

Montering av fönster och dörrar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Beskrivningen gäller i första hand traditionella fönster, fönsterdörrar och innerdörrar.

För montering av ytterdörrar används normalt karmskruv och kilning sker enligt särskilda anvisningar.

Vid montage av fönster med kvarsittande båge behövs särskilda Z-formade järn för att hålla fönsterenheten på plats under montaget.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Öppningen i väggen har rätt dagmått.

Material

 • Fönster och dörrar ska lagras stående och skyddas mot väta.
 • Fästdon: skruv, spik eller så kallad karmskruv, enligt handlingarna.

Arbetsmoment  

 • Fönster eller dörr lyfts på plats och kilas fast efter injusteringen.
 • Vid montage av fönster med kvarsittande bågar, till exempel pivåfönster, hålls fönsterenheten under montaget fast med Z-formade järn som i överkant fönster träds ut genom fogen mellan karm och vägg.
 • Därefter fästs karmen på föreskrivet sätt i väggen med avsedda fästdon, normalt 2-3 per sida.
 • Fästdonen placeras enligt tillverkarens anvisningar. Skruv och spik används tillsammans med kilar, karmskruv utan kilar.
 • Efter montaget tätas fogen mellan karm och vägg på föreskrivet sätt. Tätningen får inte ske så att karmen deformeras.
 • Eventuell smyginklädnad monteras och fogen mellan karm och vägg täcks invändigt med foderlist.
 • Utvändigt täcks fogen med foderbräder, lister eller fogmassa.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Fönster eller dörr är placerad i rätt läge.
 • Fönster eller dörr går att öppna och stänga utan svårighet och tätar i stängt läge.
 • Fönster eller dörr är monterad i lod så att sidohängd båge eller dörrblad vid öppning kan stanna i varje läge.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att tätningen mellan karm och vägg är utförd innan foder och lister sätts på plats.
 • Att fönstret går att öppna och stänga utan svårighet.
 • Att springan mellan båge och karm har samma bredd runt om.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan