Svenskt Trä Logo

Montering av invändig skivbeklädnad

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Skivbeklädnader monteras på i princip samma sätt oberoende av typ av skivor. Beskrivningen är därför generellt tillämplig.

Skivor med bredd mindre än 1 200 mm är att föredra från ergonomisk synpunkt.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Väggens vertikala regelverk är i lod och eventuellt horisontellt regelverk i våg. Reglarna har acceptabel rakhet. 
 • Reglarnas centrumavstånd stämmer överens med skivornas mått, normalt 600 mm. Mått mindre än 600 mm kan förekomma. 
 • Skivorna är i över- och underkant stöttade av syllar, hammarband, kortlingar eller plåtvinklar. 
 • Förstärkningar för till exempel infästning av inredning är utförda. 
 • Dragning av tomrör för el och tele är avslutad. 
 • Fuktkvot i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %.

Material

 • Skivmaterialet är av föreskrivet format, tjocklek och kvalitet. 
 • Upplag av skivor högre än 250 mm på bjälklag kan ge alltför stora laster. Bjälklaget kan därför behöva stämpas för att överbelastning eller kvarstående nedböjningar ska undvikas. 
 • Skivmaterialet är konditionerat till föreskrivet fuktinnehåll.

Arbetsmoment

 • Monteringen ska planeras så att tillpassning av skivorna begränsas.
 • Hanteringshjälpmedel som bärhandtag och skivvagnar underlättar hanteringen.
 • Skivorna reses på plats och justeras i höjdled med hjälp av "fotlift" eller liknande hjälpmedel.
 • Skivorna fästs med angivna fästdon och med föreskrivet inbördes avstånd.
 • Hål för eldosor tas upp före eller efter montering.
 • Skivor skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Skivorna bildar en plan yta, utan fogsprång och skador.
 • Fästdonens huvud är försänkta under skivytan.
 • Skivorna ligger i samma plan vid möte på regel.
 • Provisoriska väderskydd ska vara fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att skivorna sitter dikt an mot underlaget.
 • Att fästdonen är islagna/inskruvade så att efterföljande ytskikt inte påverkas.
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok