Svenskt Trä Logo

Montering av invändig skivbeklädnad

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Skivbeklädnader monteras på i princip samma sätt oberoende av typ av skivor. Beskrivningen är därför generellt tillämplig.

Skivor med bredd mindre än 1 200 mm är att föredra från ergonomisk synpunkt.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Väggens vertikala regelverk är i lod och eventuellt horisontellt regelverk i våg. Reglarna har acceptabel rakhet. 
 • Reglarnas centrumavstånd stämmer överens med skivornas mått, normalt 600 mm. Mått mindre än 600 mm kan förekomma. 
 • Skivorna är i över- och underkant stöttade av syllar, hammarband, kortlingar eller plåtvinklar. 
 • Förstärkningar för till exempel infästning av inredning är utförda. 
 • Dragning av tomrör för el och tele är avslutad. 
 • Fuktkvot i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %.

Material

 • Skivmaterialet är av föreskrivet format, tjocklek och kvalitet. 
 • Upplag av skivor högre än 250 mm på bjälklag kan ge alltför stora laster. Bjälklaget kan därför behöva stämpas för att överbelastning eller kvarstående nedböjningar ska undvikas. 
 • Skivmaterialet är konditionerat till föreskrivet fuktinnehåll.

Arbetsmoment

 • Monteringen ska planeras så att tillpassning av skivorna begränsas.
 • Hanteringshjälpmedel som bärhandtag och skivvagnar underlättar hanteringen.
 • Skivorna reses på plats och justeras i höjdled med hjälp av "fotlift" eller liknande hjälpmedel.
 • Skivorna fästs med angivna fästdon och med föreskrivet inbördes avstånd.
 • Hål för eldosor tas upp före eller efter montering.
 • Skivor skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Skivorna bildar en plan yta, utan fogsprång och skador.
 • Fästdonens huvud är försänkta under skivytan.
 • Skivorna ligger i samma plan vid möte på regel.
 • Provisoriska väderskydd ska vara fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att skivorna sitter dikt an mot underlaget.
 • Att fästdonen är islagna/inskruvade så att efterföljande ytskikt inte påverkas.
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan