Svenskt Trä Logo

Montering av förtillverkade takelement

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Monteringen av förtillverkade takelement kan ske av leverantören eller av denne anlitad underentreprenör.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmontage enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Förtillverkade takelement monteras med kran som har tillräcklig lyftkapacitet och räckvidd. Uppgifter om elementens vikt erhålls från tillverkaren. 
 • Elementen levereras liggande och är i kanterna försedda med lyftstroppar. 
 • Elementen kan monteras direkt från transportbil eller vara transporterade från upplagsplats inom området. 
 • Innan monteringen påbörjas kontrolleras takets mått. 
 • Erforderliga  skyddsanordningar ska finnas tillgängliga.

Material

 • Elementen är vanligen inte helt färdiga, de behöver kompletteras med ytskikt. 
 • Fästdon, tätningsmaterial enligt handlingarna. 
 • Fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %.

Arbetsmoment

 • Arbetet bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada eller skador på elementen. 
 • Elementen ska transporteras hängande i lyftstropparna. 
 • Innan elementet monteras placeras tätningsband på upplagsytorna, anslutande element eller på elementets kanter. 
 • Elementen lyfts på plats och passas in på markerat läge. 
 • Fogen till anslutande element ska ha rätt bredd. Vid inpassningen ska man se till att tätningsbanden inte skadas. 
 • När alla element i taket har lagts på plats kan vissa justeringar behöva göras. Först därefter kan den slutgiltiga fixeringen av elementen ske. 
 • Taket förbinds med underliggande stomme på det sätt som handlingarna föreskriver. Elementen binds också samman inbördes.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Taket blir en jämn yta med alla skarvar lika stora. 
 • Taket är förankrat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Taket är helt intäckt och är korrekt tätat. 
 • Taket är tätat mot anslutande byggnadsdelar. 
 • Takets provisoriska väderskydd är fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att fogar och anslutningar är korrekt tätade. 
 • Att taket är korrekt förankrat. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan