Byggentreprenörens inköpsalternativ av limträ

Publicerad 2018-08-23

Underlag för att upphandla limträ till en byggnad kan vara på olika nivåer och därför måste inköparen kontrollera vad som är lämpligt i det specifika projektet. Alternativen skiljer sig när det gäller omfattning av bearbetning som krävs på byggarbetsplatsen.

CNC-maskin hos en limträtillverkare.
CNC-maskin hos en limträtillverkare.

Här ges några exempel:

  • Om enbart limträdimensioner och -mängder finns specificerade, kan köpet omfatta limträ i rakt avkapade längder som får godkännas av beställaren. Detta innebär att byggentreprenören får ta fram slutliga längdmått och bearbeta limträelementen på byggarbetsplatsen. Detta är en vanlig nivå för mindre byggprojekt.
  • Har projektören upprättat konstruktionsritningar för limträelementen men inte gjort några tillverkningsritningar på limträelementen, kan köpet omfatta att limträtillverkaren upprättar tillverkningsritningar för att också kunna erbjuda bearbetning. Här krävs lite extra tid då det ofta uppkommer frågor kring vissa mått eller detaljer samt att köparen måste granska ritningarna och godkänna dem.
  • Projektören har upprättat tillverkningsritningar på respektive limträelement, så att de kan ligga till grund för bearbetningen hos limträtillverkaren. Vissa limträelement bearbetas manuellt från tillverkningsritningarna medan en del tillverkningsritningar omvandlas till digitala styrdokument för den CNC-maskin, Computer Numerical Control, som ska utföra arbetet hos limträtillverkaren. Med detta alternativ får man en färdig byggsats exklusive erforderliga beslag.
  • Är limträstommen inte färdigprojekterad från byggherren, kan limträtillverkaren erbjuda att utföra denna projektering och därmed lämna ett anbud som omfattar både projektering och leverans. Underlagets utseende har liten betydelse bara det redovisar de krav som beställaren har. Med det här alternativet omfattar köpet såväl projektering som leverans av limträ med tillhörande beslag. Omfattningen av detta arbete beror på hur komplicerad byggnaden är. Hallbyggnader är ofta enkla och inte så installationsrika så det är ett exempel på en byggnadstyp som väl lämpar sig för detta alternativ av upphandling.

Exempel på tillverkningsritning för efterbearbetning av limträbalk.
Figur 4.1 Exempel på tillverkningsritning för efterbearbetning av limträbalk.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan