15.1.6 Förband mellan balkar med olika höjd

Publicerad 2017-01-19

Primärbalkarna och sekundärbalkarna kan vara placerade på olika nivåer. Krafter som överförs via fästdonen till primärbalken nedanför neutralaxeln kan förorsaka brott på grund av dragning vinkelrätt mot fiberriktningen hos balken med större höjd i figur 15.6 a).

Om största delen av fästdonen placeras ovanför neutralaxeln som visas i figur 15.6 b) eller om en hängslad balksko används, så minimeras primärbalkens fläkningsrisk. Ett annat alternativ är att balken förstärks med självborrande träskruvar eller inlimmade gängstänger, se figur 15.6 c).

Observera att om det finns sekundärbalkar endast på ena sidan av primärbalken, som i alla exempel i figur 15.6, uppstår vridmoment i primärbalken som ska beaktas vid dimensionering.

 Förband mellan primär- och sekundärbalk.
Figur 15.6
Förband mellan primär- och sekundärbalk.
a) Kraften som överförs via fästdon under neutralaxeln kan förorsaka att primärbalken förlorar sin bärförmåga på grund av fläkningsbrott.
b) Användning av större balksko för att möjliggöra att den största delen av fästdonen ska kunna fästas ovanför neutralaxeln.
c) Förstärkning med hjälp av inlimmade gängstänger eller självborrande träskruvar.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan