Svenskt Trä Logo

15.1.6 Förband mellan balkar med olika höjd

Publicerad 2017-01-19

Primärbalkarna och sekundärbalkarna kan vara placerade på olika nivåer. Krafter som överförs via fästdonen till primärbalken nedanför neutralaxeln kan förorsaka brott på grund av dragning vinkelrätt mot fiberriktningen hos balken med större höjd i figur 15.6 a).

Om största delen av fästdonen placeras ovanför neutralaxeln som visas i figur 15.6 b) eller om en hängslad balksko används, så minimeras primärbalkens fläkningsrisk. Ett annat alternativ är att balken förstärks med självborrande träskruvar eller inlimmade gängstänger, se figur 15.6 c).

Observera att om det finns sekundärbalkar endast på ena sidan av primärbalken, som i alla exempel i figur 15.6, uppstår vridmoment i primärbalken som ska beaktas vid dimensionering.

 Förband mellan primär- och sekundärbalk.
Figur 15.6
Förband mellan primär- och sekundärbalk.
a) Kraften som överförs via fästdon under neutralaxeln kan förorsaka att primärbalken förlorar sin bärförmåga på grund av fläkningsbrott.
b) Användning av större balksko för att möjliggöra att den största delen av fästdonen ska kunna fästas ovanför neutralaxeln.
c) Förstärkning med hjälp av inlimmade gängstänger eller självborrande träskruvar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok