Svenskt Trä Logo

15.4 Sammanfattning

Publicerad 2017-01-19

Illustrationerna i detta avsnitt (Utformning av limträdetaljer) visar exempel på både korrekt och inkorrekt detaljutformning för limträkonstruktioner.

Avsikten med de valda exemplen är att lyfta fram följande sju grundprinciper:

  1. Tillåt limträets dimensionsändringar som förorsakas av fuktvariationer.
  2. Undvik detaljutföranden som ger upphov till dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen, som ofta leder till sprickbildning.
  3. Undvik fuktfickor i förbanden.
  4. Säkerställ tillräcklig ventilation.
  5. Placera inte limträ i direktkontakt med murade konstruktioner, betong eller någon annan möjlig fuktkälla.
  6. Undvik excentricitet i förbanden.
  7. Minimera utomhusexponering av ändträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan