Svenskt Trä Logo

15.4 Sammanfattning

Publicerad 2017-01-19

Illustrationerna i detta avsnitt (Utformning av limträdetaljer) visar exempel på både korrekt och inkorrekt detaljutformning för limträkonstruktioner.

Avsikten med de valda exemplen är att lyfta fram följande sju grundprinciper:

  1. Tillåt limträets dimensionsändringar som förorsakas av fuktvariationer.
  2. Undvik detaljutföranden som ger upphov till dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen, som ofta leder till sprickbildning.
  3. Undvik fuktfickor i förbanden.
  4. Säkerställ tillräcklig ventilation.
  5. Placera inte limträ i direktkontakt med murade konstruktioner, betong eller någon annan möjlig fuktkälla.
  6. Undvik excentricitet i förbanden.
  7. Minimera utomhusexponering av ändträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok