Svenskt Trä Logo

15.2.3 Förband mellan två balkar

Publicerad 2017-01-19

Förband mellan två balkar kan utformas på många olika sätt. Ofta används vinkelbeslag eller balkskor.

Vinkelbeslag med en lång rad av fästdon kan förorsaka fläkning i den upphängda balken som visas i figur 15.9 a), förorsakade av dragning vinkelrätt mot fiberriktningen som uppkommer vid skruvarna när balken krymper.

En hängslad balksko med sidoplåtar och fästdon i den upphängda balkens övre del kan också förorsaka fläkning i den upphängda balken som visas i figur 15.9 b). Detta orsakas av krympning som lyfter upp balken från den horisontella bärplåten och flyttar belastningen till fästdonen.

Figur 15.9 c) visar ett förband som består av en förstärkt, hängslad balksko med avlånga hål, som tillåter fri krympning av den upphängda balken. Detta förband kan också uppta böjmomentet som förorsakas av excentriciteten mellan skruvraderna i den upphängda balken och primärbalkens axel. Fästdonen ska naturligtvis dimensioneras för detta moment.

Förband mellan två balkar.
Figur 15.9
Förband mellan två balkar.
a) Vinkelbeslag med en lång rad av fästdon.
b) Hängslad balksko med sidoplåtar och fästdonen i den upphängda balkens övre del.
c) Förstärkt, hängslad balksko med avlånga hål.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan