Svenskt Trä Logo

15.2.3 Förband mellan två balkar

Publicerad 2017-01-19

Förband mellan två balkar kan utformas på många olika sätt. Ofta används vinkelbeslag eller balkskor.

Vinkelbeslag med en lång rad av fästdon kan förorsaka fläkning i den upphängda balken som visas i figur 15.9 a), förorsakade av dragning vinkelrätt mot fiberriktningen som uppkommer vid skruvarna när balken krymper.

En hängslad balksko med sidoplåtar och fästdon i den upphängda balkens övre del kan också förorsaka fläkning i den upphängda balken som visas i figur 15.9 b). Detta orsakas av krympning som lyfter upp balken från den horisontella bärplåten och flyttar belastningen till fästdonen.

Figur 15.9 c) visar ett förband som består av en förstärkt, hängslad balksko med avlånga hål, som tillåter fri krympning av den upphängda balken. Detta förband kan också uppta böjmomentet som förorsakas av excentriciteten mellan skruvraderna i den upphängda balken och primärbalkens axel. Fästdonen ska naturligtvis dimensioneras för detta moment.

Förband mellan två balkar.
Figur 15.9
Förband mellan två balkar.
a) Vinkelbeslag med en lång rad av fästdon.
b) Hängslad balksko med sidoplåtar och fästdonen i den upphängda balkens övre del.
c) Förstärkt, hängslad balksko med avlånga hål.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok