Svenskt Trä Logo

15.1.3 Upplag för snedställda eller krökta balkar

Publicerad 2017-01-19

Upplaget för snedställda eller krökta balkar bör utformas så att den horisontellt sågade träytan i sin helhet ligger mot den stödjande pelaren eller väggen. Dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen uppkommer i kombination med skjuvspänningar, om den horisontellt sågade ytan är längre än upplaget.

Detta fenomen är likartat det som beskrivits i avsnitt Hål och urtag, och följden kan vara att trämaterialet fläks upp. Figur 15.3 b) och c) visar två möjliga utföranden som kan användas för att undvika fläkning.

Upplag för snedställd balk eller båge
Figur 15.3
Upplag för snedställd balk eller båge.
a) Den horisontellt sågade ytan är längre än upplaget.
b) Den horisontellt sågade ytan är helt och hållet i kontakt med den stödjande pelaren eller väggen.
c) Förstärkning med hjälp av inlimmade gängstänger eller självborrande träskruvar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok