Svenskt Trä Logo

15.1.1 Upphängning av stora punktlaster i balken

Publicerad 2017-01-19

Stora punktlaster såsom uppvärmnings- och luftkonditioneringsutrustning, lyftdon eller element ur primärstommen som hängs upp vid balkens nedre kant förorsakar dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen och kan förorsaka sprickbildning som illustreras i figur 15.1 a). Figur 15.1 b) och c) visar två möjliga utföranden som kan användas för att undvika fläkning.

 Balkar utsatta för stora hängande laster
Figur 15.1
Balkar utsatta för stora hängande laster.
a) Om lasten hängs upp vid nedre kanten kan fläkning uppstå. b) Lasten kan överföras till balken med hjälp av tryck.
c) Balken kan förstärkas med inlimmade gängstänger eller självborrande träskruvar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok