Svenskt Trä Logo

15.1.4 Excentricitet vid fackverksknutpunkter

Publicerad 2017-01-19

Excentricitet vid knutpunkterna bör alltid undvikas så att fläkning inte uppstår. Excentricitet ger upphov till sekundära böjmoment, vilka i sin tur genererar dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen.

Excentricitet kan uppstå om rambalkarnas och diagonalernas systemlinjer inte skär varandra i samma punkt som visats i figur 15.4 a); eller, även om skärningspunkterna sammanfaller men skiljer sig från fästdonsgruppens rotationscentrum, se figur 15.4 b).

Det är ofta möjligt att utforma fackverksknutpunkterna utan excentricitet. Ett exempel på en sådan knutpunkt visas i figur 15.4 c).

Fackverksknutpunkter utförda med inslitsade stålplåtar och dymlingar.
Figur 15.4
Fackverksknutpunkter utförda med inslitsade stålplåtar och dymlingar.
a) Excentricitet förorsakad av att fästdonsgruppens rotationscentrum i överramen är belägen nedanför diagonalernas skärningspunkt.
b) Excentricitet förorsakad av att fästdonsgruppens rotationscentrum inte sammanfaller med överramens systemlinje.
c) Knut utan excentricitet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok