Svenskt Trä Logo

15.2 Detaljutformning som tillåter dimensionsförändringar förorsakade av fuktförändringar

Publicerad 2017-03-17

Som förklaras i avsnitt Förband och anslutningsdetaljer, är det viktigt att beakta trämaterialets fuktrörelser när limträdetaljer utformas.

Fuktrörelser kan förorsaka dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen. Förändringar av träets fuktkvot gör att träet sväller och krymper. Formförändringar i fiberriktningen kan i de flesta fall ignoreras. Dimensionsförändringen vinkelrätt mot fiberriktningen kan å andra sidan vara stor, i synnerhet om fuktvariationerna är stora och/eller tvärsnittets höjd är stor.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan