Svenskt Trä Logo

15.2 Detaljutformning som tillåter dimensionsförändringar förorsakade av fuktförändringar

Publicerad 2017-03-17

Som förklaras i avsnitt Förband och anslutningsdetaljer, är det viktigt att beakta trämaterialets fuktrörelser när limträdetaljer utformas.

Fuktrörelser kan förorsaka dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen. Förändringar av träets fuktkvot gör att träet sväller och krymper. Formförändringar i fiberriktningen kan i de flesta fall ignoreras. Dimensionsförändringen vinkelrätt mot fiberriktningen kan å andra sidan vara stor, i synnerhet om fuktvariationerna är stora och/eller tvärsnittets höjd är stor.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok