Svenskt Trä Logo

15.2.1 Ramhörn

Publicerad 2017-01-19

Ibland utförs ramhörn med dymlingar som sammanfogar de överlappande trädelarna i hörnet. Vanligen består överramen då av en enkel limträbalk medan pelaren består av två parallella limträelement, en på vardera sidan om överramen, se figur 15.7 a).

För inomhuskonstruktioner minskar träets fuktkvot vanligtvis efter montaget. När fuktkvoten minskar, krymper både överramen och pelaren huvudsakligen vinkelrätt mot fiberriktningen. Fästdonen förhindrar krympningen vilket ökar träets sprickrisk.

Om träet spricker påverkas bärförmågan negativt, både vad gäller förbandets momentkapacitet och trädelarnas skjuvkapacitet.

En möjlighet att undvika sprickor i den här sortens konstruktioner är att man använder fingerskarvade ramhörn som beskrivs i avsnitt 10.5.2. Fläkning kan också undvikas om man använder speciella stålelement i ramhörnet. Figur 15.7 b) visar ett ramhörn som består av ett hörnstycke av stål som är fäst i balken och pelaren med hjälp av inlimmade skruvar. Figur 15.7 c) visar ett ramhörn som utförs med en eller flera inslitsade stålplåtar och dymlingar.

Ramhörn.
Figur 15.7
Ramhörn.
a) Förband med dymlingar där fästdonen går genom överramen (en enkel limträbalk) och pelaren (två parallella limträelement, en på vardera sidan om balken).
b) Ramhörn med ett stålbeslag som är fäst i balken och pelaren med inlimmade skruvar.
c) Inslitsade stålplåtar och dymlingar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok