Svenskt Trä Logo

10.5.2 Fingerskarvade ramhörn

Publicerad 2017-01-30

Fingerskarvade ramhörn tillverkas vanligtvis med hjälp av ett separat mellanstycke, se figur 10.11.

Mellanstycket minskar vinkeln mellan kraft- och fiberriktning i skarvsnitten vilket påverkar ramhörnets bärförmåga gynnsamt. Vanligtvis, alltså när huvudlasten förorsakar negativt böjmoment i ramhörnet (tryckspänningar vid innerkanten), bör lamellriktningen i både rambalken och rambenet vara parallell med ramens utsida, se figur 10.11. Mellanstyckets lamellriktning är vanligtvis parallell med ramens undersida.

De två skarvarna i ramhörnet kontrolleras enligt följande empiriskt grundade metod:

  • Böjmomentet Mjoint och axialkraften Njoint vinkelrätt mot skarvsnitten beräknas i vardera skarvens centrum.
  • Den effektiva tvärsnittsarean och det effektiva böjmotståndet i skarvsnitten beräknas. Med beteckningar enligt figur 10.12 gäller följande uttryck:

10.13    \({A_{\rm joint}} = \frac{{b \cdot h}}{{\cos \beta }} \cdot \left( {1 - \frac{t}{f}} \right)\)

10.14    \({W_{\rm joint}} = \frac{{b \cdot {h^2}}}{{6 \cdot {{\cos }^2}\beta }} \cdot \left( {1 - \frac{t}{f}} \right)\)

där:

t är skarvprofilens spetsbredd.

f är skarvprofilens fingerdelning.

Förhållandet t ⁄ f är vanligtvis 0,1 – 0,2. Om fingerprofilen inte är känd i förväg, kan termen i parentesen i ekvation 10.13 och 10.14 därför ersättas med 0,8.

  • Dimensioneringsvärdet för tryckhållfastheten fc,α bestäms utgående från vinkeln β mellan de axiella krafterna och fiberriktningen, se avsnitt Raka balkar och pelare.
  • Vid lastkombinationer som ger tryckspänningar på ramhörnets insida gäller följande dimensioneringsvillkor:

10.15    \(\frac{{{N_{\rm joint}}}}{{{A_{\rm joint}}}} + \frac{{{M_{\rm joint}}}}{{{W_{\rm joint}}}} = {f_{\rm c,\alpha }}\)

  • Vid lastkombinationer som ger dragspänningar på ramhörnets insida, vanligtvis lastkombinationer med vindlast som huvudlast, gäller följande dimensioneringsvillkor:

10.16    \(\frac{{{N_{\rm joint}}}}{{{A_{\rm joint}}}} + \frac{{{M_{\rm joint}}}}{{{W_{\rm joint}}}} = {k_\alpha }{f_{\rm c,\alpha }}\)

där faktorn kα påverkas av vinkeln β mellan de axiella krafterna och fiberriktningen i skarvsnittet, se tabell 10.1.

Tabell 10.1 Reduktionsfaktorn kα som funktion av vinkel β.

Vinkeln β Reduktionsfaktorn kα
β ≤ 11,25° kα = 0,33
11,25° < β ≤ 18,75° kα = 0,533-0,0178 · β
18,75° < β ≤ 22,5° kα = 0,20

 


Figur 10.11
Fingerskarvat ramhörn med mellanstycke.


Figur 10.12
Fingerskarvat ramhörn med mellanstycke, beteckningar och geometri.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan