Svenskt Trä Logo

10.5.3 Hörn i sammansatta ramar

Publicerad 2017-01-30

Sammansatta ramhörn kan utformas på många olika sätt.

I ramar med inre ramben enligt figur 10.13 kontrolleras tvärsnitt A med avseende på tryckkraft och samtidigt böjmoment enligt avsnitt 10.5.2 varvid dimensioneringsvärdena på tryck- och böjhållfasthet eventuellt reduceras med hänsyn till knäckning i ramens plan och ut ur planet. Dessutom kontrolleras skjuvspänningarna i tvärsnitt B.

Det yttre rambenet dimensioneras vanligtvis för axialkrafter och eventuellt för samtidigt böjmoment förorsakat av vindlast. Om lasterna huvudsakligen förorsakas av tyngdkraften, uppstår stora dragkrafter i det yttre rambenet. Dessa kan föras ned i grunden med hjälp av en dragstång av stål enligt figur 10.13, medan förekommande moment och tryckkrafter tas upp av en enkel trästräva. Dragstången bör fästas i rambalkens överkant, snarare än vid dess underkant, för att minimera risken för fläkning.

Det inre rambenet dimensioneras som en pelare utsatt för tryckkrafter och eventuella böjmoment, om förbandet mellan benet och överramen är sådant att det ger upphov till excentriska krafter. Förbandet mellan rambalken och rambenet utförs ofta på så sätt att tryckkrafterna huvudsakligen överförs i underkanten av rambalken, helst med hjälp av anliggning. Detta kan åstadkommas med hjälp av en pålimmad knap under balken, se figur 10.14. Det finns ännu en risk för att kontaktytorna pressas in i varandra, ungefär på samma sätt som när man trycker två borstar mot varandra. För att förhindra detta kan det vara lämpligt att använda en stålplåt eller motsvarande i förbandet. Limfogen mellan knapen och balken kan förstärkas med en eller flera fullt gängade skruvar för att överföra eventuella dragkrafter, till exempel om kontaktytorna eventuellt inte passar fullständigt ihop.

Förbandet kan kontrolleras på följande sätt:

  • Kontrollera kontakttrycket σc,α,d mellan rambenet och knapen av limträ:

10.17    \({\sigma _{\rm c,\alpha ,d}} = \frac{N}{{b \cdot a}} \cdot \cos \beta \le {f_{\rm c,\alpha ,d}}\)

där fc,α,d är tryckhållfastheten i vinkeln α mot fiberriktningen, beräknad som i avsnitt 4.1.5, där α = β används som vinkeln mellan kraftens riktning och fiberriktningen. b är rambenets bredd vinkelrätt mot ramens plan.

  • Kontrollera skjuvspänningen mellan knapen och rambalken:

10.18    \({\tau _\rm d} = \frac{N}{{b \cdot s}} \cdot \cos \beta \le 0,5 \cdot {f_{\rm v,d}}\)

där fv,d är limträets skjuvhållfasthet (i ekvation 10.18 reduceras fv,d med en faktor 0,5 enligt empiriska resultat). Vidare ska man kontrollera att knapens längd s är åtminstone 200 mm och att förhållandet mellan knapens längd och djup är åtminstone 6 (alltså s ⁄ a ≥ 6). Större längder än s = 8 · a kan inte utnyttjas. Detta betyder att om s ≥ 8 · a, ska värdet på s i ekvation 10.18 sättas till 8 · a.


Figur 10.13
Sammansatt ramhörn med skruvförband mellan rambalken och det inre benet.
1) Dragband av stål,
2) trycksträva av trä,
3) ”U-profil” av stål,
4) överstora skruvhål.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok