Svenskt Trä Logo

4.1.5 Tryck i en vinkel mot fiberriktningen

Publicerad 2017-01-17

Tryckspänningen i en vinkel α mot fiberriktningen ska uppfylla följande dimensioneringsvillkor:

4.14    \({\sigma _{{\mathop{\rm c}\nolimits} ,\rm \alpha ,\rm d}} = \frac{{{F_{\rm c,\rm \alpha ,\rm d}}}}{{{A_{\rm ef}}}} \le {f_{\rm c,\rm \alpha ,\rm d}} = \frac{{{f_{\rm c,0,d}}}}{{\frac{{{f_{\rm c,0,d}}}}{{{k_{\rm c,90}} \cdot {k_1} \cdot {f_{\rm c,90,d}}}} \cdot {{\sin }^2}\alpha + {{\cos }^2}\alpha }}\)

σc,α,d         är dimensioneringsvärdet för tryckspänningen i vinkeln α mot fiberriktningen.
fc,α,d är dimensioneringsvärdet för tryckhållfastheten i vinkeln α mot fiberriktningen, se figur 4.12.
fc,90,d är dimensioneringsvärdet för tryckhållfastheten vinkelrätt mot fiberriktningen.
fc,0,d är dimensioneringsvärdet för tryckhållfastheten parallellt med fiberriktningen.
Fc,α,d

är dimensioneringsvärdet för tryckkraften i vinkeln α mot fiberriktningen

kc,90

är en förstoringsfaktor (kc,90 = 1,75 om l ≤ 400 mm), se figur 4.11.

k1

är en faktor som beaktar förhållandet mellan den permanenta och variabla lasten g⁄ qk.

Observera att EKS 10 antar k1 = 1, oberoende av förhållandet.

Värden för k1:
g⁄ qk ≤ 0,4: kfc,90,k / fc,90,d
g⁄ qk > 0,4: k= 1

 

 Konstruktionsdel tryckbelastad i en vinkel <em>α</em> mot fiberriktningen.
Figur 4.11 Konstruktionsdel tryckbelastad i en vinkel α mot fiberriktningen.

 

Hållfastheten för en konstruktionsdel av limträ tryckbelastad i en vinkel

Figur 4.12 Hållfastheten för en konstruktionsdel av limträ tryckbelastad i en vinkel α mot fiberriktningen. Limträ GL30c. Klimatklass 1 eller 2. Medellång lastvaraktighet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok