Svenskt Trä Logo

10.6 Deformationskontroll

Publicerad 2017-01-19

Treledsramarnas delar tillverkas vanligtvis utan överhöjning. I vissa fall, när till exempel deformationer på grund av fuktvariationer är aktuella, kan överhöjning vara nödvändig.

Vanligtvis utförs bruksgränskontroll genom att beräkna nedböjningen vid nocken. Beräkningen utförs enklast med hjälp av något dimensioneringsprogram baserat på finita elementmetoden.

I dagens byggregler finns inga rekommendationer för nedböjningsgränser, eftersom sådana gränser är relaterade till byggnadens avsedda användning. Den slutliga nedböjningen förorsakad av egentyngd och relevanta variabla laster inklusive krypning bör under inga omständigheter överstiga 1 ⁄ 200 av spännvidden.

Ulls hus, Uppsala.
Ulls hus, Uppsala.

Sammansatt ramhörn, inre krafter och beteckningar. Vinkeln
Figur 10.14
Sammansatt ramhörn, inre krafter och beteckningar. Vinkeln β mellan överramen och inre rambenet är vanligtvis 45 – 60°.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok