Svenskt Trä Logo

10.5.1 Krökta ramhörn

Publicerad 2017-01-19

Krökta ramhörn utformas vanligtvis med konstant tvärsnitt och ibland med en påsalning av ytterhörnet enligt figur 10.10.

För förenklad tillverkning och också för att undvika hållfasthetsreduktion väljer man vanligtvis ganska stort förhållande mellan krökningsradien och lamelltjockleken, rin ⁄ t ≈ 240. Ofta är lamelltjockleken t = 33 mm och krökningsradien r = 8 m när man tillverkar krökta ramhörn. Påsalningen (utanför den streckade linjen i figuren) kan antingen samverka med konstruktionen (samverkan med pålimmad kil) eller vara enkelt fastspikad eller skruvad. Radiella dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen ska kontrolleras vid lastfall som ger positiva moment i ramhörnet (dragspänningar vid innerkanten) – vanligtvis lastkombinationer med vindlast som huvudlast. Dimensionering av ramhörn utförs som för nockpartiet hos bumerangbalkar, se avsnitt Snedsågade balkar, krökta balkar och bumerangbalkar.


Figur 10.10
Krökt ramhörn med en samverkande påsalad hörnkil.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok