10.5.1 Krökta ramhörn

Publicerad 2017-01-19

Krökta ramhörn utformas vanligtvis med konstant tvärsnitt och ibland med en påsalning av ytterhörnet enligt figur 10.10.

För förenklad tillverkning och också för att undvika hållfasthetsreduktion väljer man vanligtvis ganska stort förhållande mellan krökningsradien och lamelltjockleken, rin ⁄ t ≈ 240. Ofta är lamelltjockleken t = 33 mm och krökningsradien r = 8 m när man tillverkar krökta ramhörn. Påsalningen (utanför den streckade linjen i figuren) kan antingen samverka med konstruktionen (samverkan med pålimmad kil) eller vara enkelt fastspikad eller skruvad. Radiella dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen ska kontrolleras vid lastfall som ger positiva moment i ramhörnet (dragspänningar vid innerkanten) – vanligtvis lastkombinationer med vindlast som huvudlast. Dimensionering av ramhörn utförs som för nockpartiet hos bumerangbalkar, se avsnitt Snedsågade balkar, krökta balkar och bumerangbalkar.


Figur 10.10
Krökt ramhörn med en samverkande påsalad hörnkil.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan