Svenskt Trä Logo

15.1.2 Förband mellan balk och pelare

Publicerad 2017-01-19

När två fritt upplagda balkar placeras på ett gemensamt stöd, vilket kan vara en pelare av trä, betong eller stål, används ofta U- eller T-formade stålbeslag för att binda ihop balkarna med pelaren, se figur 15.2 a) och b).

Om fästdonen placeras högt upp från kontaktytan mellan pelaren och balken, förhindrar dessa balkens vinkeländring som följd av nedböjning under belastning. Detta kan förorsaka fläkning av balken. Dessutom, om balken krymper, kan upplagskraften överföras genom skruvarna, återigen med risk för fläkning. Om balken krymper kan den också fläkas upp och stålbeslagen kan knäckas om de är för slanka, se figur 15.2 b). Figur 15.2 c) visar ett möjligt utförande som kan användas för att undvika fläkning.

 Förband mellan balk och pelare
Figur 15.2
Förband mellan balk och pelare.
a) Förband med djupt U-beslag.
b) Förband med T-beslag.
c) Förband med lågt U-beslag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok