Svenskt Trä Logo

15.1.2 Förband mellan balk och pelare

Publicerad 2017-01-19

När två fritt upplagda balkar placeras på ett gemensamt stöd, vilket kan vara en pelare av trä, betong eller stål, används ofta U- eller T-formade stålbeslag för att binda ihop balkarna med pelaren, se figur 15.2 a) och b).

Om fästdonen placeras högt upp från kontaktytan mellan pelaren och balken, förhindrar dessa balkens vinkeländring som följd av nedböjning under belastning. Detta kan förorsaka fläkning av balken. Dessutom, om balken krymper, kan upplagskraften överföras genom skruvarna, återigen med risk för fläkning. Om balken krymper kan den också fläkas upp och stålbeslagen kan knäckas om de är för slanka, se figur 15.2 b). Figur 15.2 c) visar ett möjligt utförande som kan användas för att undvika fläkning.

 Förband mellan balk och pelare
Figur 15.2
Förband mellan balk och pelare.
a) Förband med djupt U-beslag.
b) Förband med T-beslag.
c) Förband med lågt U-beslag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan