Svenskt Trä Logo

15.3.2 Fuktfällor

Publicerad 2017-01-19

Fuktfällor i förband ska undvikas. Stolpskor av stål som visas i figur 15.11 a) har använts för att ansluta pelare, ramar och bågar till grunden. Denna typ av förband ger upphov till vattenfickor och bör därför undvikas.

Ett förbättrat detaljutförande redovisas i figur 15.11 b), ett beslag som håller pelaren på ett lämpligt avstånd från fundamentet. Självborrande träskruvar i 45° vinkel mot fiberriktningen används för att fästa beslaget i pelaren. På pelaränden fastsätts en fuktspärr för att förhindra kapillär uppsugning.

Beslag i änden av en trädel (pelare, ram eller båge)
Figur 15.11
Beslag i änden av en trädel (pelare, ram eller båge).
a) Vattenansamling innanför stålbeslaget.
b) Beslag med självborrande träskruvar i vinkel och fuktspärr i ändträet; pelaren är upplyft från fundamentet vilket möjliggör uttorkning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok