Svenskt Trä Logo

15.1.5 Diagonalinfästning med långa stålplåtar

Publicerad 2017-01-19

När ett fackverk belastas roterar dess knutpunkter. Rotationsstyva knutplåtar, i synnerhet långa sådana, hindrar trästrävorna från att rotera vid belastning.

Detta kan förorsaka böjmoment i stavändarna vilket kan förorsaka fläkning längs med fästdonen, se figur 15.5 a). Fläkningsrisken kan minskas om avståndet mellan fästdonen i diagonalen minskas. Figur 15.5 b) och c) visar ytterligare två utföranden som kan användas för att undvika fläkning.

Fackverksknutpunkter utförda med utanpåliggande plåtar och skruvar.
Figur 15.5
Fackverksknutpunkter utförda med utanpåliggande plåtar och skruvar.
a) Böjstyva knutplåtar förhindrar träfackverkets diagonaler från att rotera under belastning.
b) Knutpunkt med separata plåtar och ledad infästning i skärningspunkten.
c) Knutpunktsbeslag med avlånga hål som tillåter en viss rotation i diagonalerna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan