Svenskt Trä Logo

15.1 Detaljutformning för effektiv kraftöverföring

Publicerad 2017-03-17

Träkonstruktioner bör utformas så att krafterna mellan konstruktionsdelarna alltid överförs på ett entydigt sätt, alltså utan tveksamma överföringsmöjligheter.

Dessutom är det viktigt att utforma detaljerna på ett sätt som inte förorsakar dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen när konstruktionen belastas.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok