Svenskt Trä Logo

15.3.1 Limträpelare mot betonggrund

Publicerad 2017-01-19

Direktkontakt mellan trä och betong ska undvikas eftersom betonggrunden kan utgöra ett fuktigt underlag, vilket leder till att träet blir vått. Träet torkar dåligt – och det kan också suga vatten kapillärt, se figur 15.10 a).

Möjliga sätt att undvika fukt i trä, i synnerhet utomhus, är att trä och betong separeras från varandra och att ändträet lyfts till minst 150 – 300 mm ovanför grundkonstruktionens nivå, se figur 15.10 b) och c).

För konstruktioner i klimatklass 1 (temperatur 20 °C och relativ luftfuktighet RF sällan över 65 %), är det ofta tillräckligt att placera en fuktspärr under träpelaren för att förhindra kapillär uppsugning, till exempel en oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva.

Pelarfot.
Figur 15.10
Pelarfot.
a) Träpelare i direktkontakt med betong. Lösningarna b) och c) kan användas i fuktiga förhållanden, som till exempel utomhus.
b) Träpelare på ett fundament av stål och betong.
c) Träpelare på ett fundament av enbart stål.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok