15.3.1 Limträpelare mot betonggrund

Publicerad 2017-01-19

Direktkontakt mellan trä och betong ska undvikas eftersom betonggrunden kan utgöra ett fuktigt underlag, vilket leder till att träet blir vått. Träet torkar dåligt – och det kan också suga vatten kapillärt, se figur 15.10 a).

Möjliga sätt att undvika fukt i trä, i synnerhet utomhus, är att trä och betong separeras från varandra och att ändträet lyfts till minst 150 – 300 mm ovanför grundkonstruktionens nivå, se figur 15.10 b) och c).

För konstruktioner i klimatklass 1 (temperatur 20 °C och relativ luftfuktighet RF sällan över 65 %), är det ofta tillräckligt att placera en fuktspärr under träpelaren för att förhindra kapillär uppsugning, till exempel en oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva.

Pelarfot.
Figur 15.10
Pelarfot.
a) Träpelare i direktkontakt med betong. Lösningarna b) och c) kan användas i fuktiga förhållanden, som till exempel utomhus.
b) Träpelare på ett fundament av stål och betong.
c) Träpelare på ett fundament av enbart stål.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan