Svenskt Trä Logo

15.3 Detaljutformning för konstruktivt träskydd

Publicerad 2017-03-17

Som diskuterats i avsnitt Limträ som konstruktionsmaterial, är det viktigt att utforma limträkonstruktioner så att alla trädelar är skyddade mot potentiella fuktkällor. Om fuktkvoten överstiger ungefär 20 % kan de organismer som förorsakar röta gynnas.

Bästa sättet att förebygga röta är att hålla trädelarna så torra som möjligt. Om detta inte är möjligt ska konstruktionsdelarna utformas så att trädelarna snabbt kan torka ut efter uppfuktning.

Kapitlet behandlar inte tryckimpregnering av limträ med träskyddsmedel och inte heller så kallat modifierat limträ. De exempel som visas gäller närmast för utomhuskonstruktioner, som broar, torn, master och dylikt, där risken för en hög fuktkvot i trädelarna normalt är mycket större än i konstruktioner inomhus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok