15.3 Detaljutformning för konstruktivt träskydd

Publicerad 2017-03-17

Som diskuterats i avsnitt Limträ som konstruktionsmaterial, är det viktigt att utforma limträkonstruktioner så att alla trädelar är skyddade mot potentiella fuktkällor. Om fuktkvoten överstiger ungefär 20 % kan de organismer som förorsakar röta gynnas.

Bästa sättet att förebygga röta är att hålla trädelarna så torra som möjligt. Om detta inte är möjligt ska konstruktionsdelarna utformas så att trädelarna snabbt kan torka ut efter uppfuktning.

Kapitlet behandlar inte tryckimpregnering av limträ med träskyddsmedel och inte heller så kallat modifierat limträ. De exempel som visas gäller närmast för utomhuskonstruktioner, som broar, torn, master och dylikt, där risken för en hög fuktkvot i trädelarna normalt är mycket större än i konstruktioner inomhus.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan