Svenskt Trä Logo

15.3 Detaljutformning för konstruktivt träskydd

Publicerad 2017-03-17

Som diskuterats i avsnitt Limträ som konstruktionsmaterial, är det viktigt att utforma limträkonstruktioner så att alla trädelar är skyddade mot potentiella fuktkällor. Om fuktkvoten överstiger ungefär 20 % kan de organismer som förorsakar röta gynnas.

Bästa sättet att förebygga röta är att hålla trädelarna så torra som möjligt. Om detta inte är möjligt ska konstruktionsdelarna utformas så att trädelarna snabbt kan torka ut efter uppfuktning.

Kapitlet behandlar inte tryckimpregnering av limträ med träskyddsmedel och inte heller så kallat modifierat limträ. De exempel som visas gäller närmast för utomhuskonstruktioner, som broar, torn, master och dylikt, där risken för en hög fuktkvot i trädelarna normalt är mycket större än i konstruktioner inomhus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan