15.3.3 Beklädnad av bärande konstruktionsdelar

Publicerad 2017-01-19

Utsatta trädelar skyddas ofta med utvändiga panelbrädor, som har tjocklek mellan 22 – 34 mm och bredd 145 – 195 mm. För att undvika att panelbrädorna vrider sig för mycket bör man välja förhållandet mellan bredden och tjockleken till maximalt 8.

Panelbrädorna kan monteras liggande eller stående; i vardera fallet är det viktigt att man säkerställer tillräcklig ventilation mellan panelbrädorna och den konstruktionsdel som ska skyddas.

Tillräcklig ventilation fås om panelbrädorna slås mot bakomliggande spikläkt. Ofta placeras underslagen som visas i figur 15.12. Om spikläkten monteras som i figur 15.12 a) blir ventilationen inte tillräcklig. Spikläkten enligt figur 15.12 b) tillåter något bättre ventilation. Den bästa lösningen visas i figur 15.12 c) där bakomliggande spikläkt slås både vågrätt och lodrätt, vilket ger tillräcklig ventilation.

Observera att limträets ändytor alltid ska skyddas ordentligt, till exempel med plåtinklädnad eller panelbrädor som fästs i underslagen så att tillräcklig ventilation garanteras.


Figur 15.12
Skydd för bärande konstruktionsdelar.
a) Med längsgående bakomliggande spikläkt; tillåter inte ordentlig ventilation.
b) Med längsgående bakomliggande spikläkt som inte är kontinuerliga; viss, men begränsad ventilation.
c) Med både längsgående och vertikala bakomliggande spikläkt; ger fullgod ventilation. Observera att skyddet av limträbalkens ändträyta inte visas här.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan