Svenskt Trä Logo

13.5 Speciella teman

Publicerad 2017-03-17

I detta avsnitt diskuteras några speciella teman gällande stagning av limträkonstruktioner med stor spännvidd:

  • Stagning av konstruktionsdelar av trä utsatta för tryck på den ostagade kanten.
  • Kraft som förorsakas av geometriska förhållanden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok