13.5.2 Krafter som förorsakas av geometriska förhållanden

Publicerad 2017-01-19

Vid dimensionering ska man observera att stagningssystemen sällan är i ett horisontellt plan. Om de primära lastbärande konstruktionsdelarna också är en del av stagningssystemet, kan det uppstå krafter som inte kan förbises när de primära konstruktionsdelarnas lutning ändras.

Till exempel i nocken av ett sadeltak uppstår extra krafter av horisontallasten (till exempel vindlasten), nämligen en kraft uppåt på lovartsidan och en kraft neråt på läsidan, se figur 13.49.

Dessa krafter kan vara kritiska vid dimensionering av det primära bärande systemet. Modellen i figur 13.50 kan användas när man uppskattar de nedåt- och uppåtriktade krafterna i nocken av ett sadeltak.

De nedåt- och uppåtriktade krafterna kan beräknas med hjälp av följande ekvation:

13.11    \({F_{\rm up}} = \left| {{F_{\rm down}}\left| { \approx 2 \cdot \frac{M}{a}} \right. \cdot \sin \alpha } \right.\)

där M är maximivärdet för vindfackverkets böjmoment förorsakat av vindlasten. Tydligt framgår att de nedåt- och uppåtriktade krafterna ökar när taklutningen ökar.

För mer komplicerade konstruktioner, i synnerhet när taklutningen är stor, rekommenderas att hela konstruktionen analyseras tredimensionellt, så att effekten av eventuella geometriförändringar i det primära lastbärande systemet beaktas.

 


Figur 13.49
Kraft som uppstår av ändring i geometri vid nocken av ett sadeltak.

 


Figur 13.50
Modell för uppskattning av de nedåt- och uppåtriktade krafterna.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan