Svenskt Trä Logo

13.3.6 Stagning av ramar och bågar

Publicerad 2017-01-19

Ramar och bågar, oberoende av om de är statiskt bestämda eller obestämda, är stabila i sitt eget plan. De ska stagas i riktningen vinkelrätt mot sitt eget plan. Principen för hur ramar och bågar stabiliseras visas i figur 13.35.

Två ramar eller bågar används ofta som fackverkets ramstänger medan några av takåsarna bildar vertikalerna (det vill säga de tryckta strävorna). De enda extra elementen i detta fall är ståldiagonaler, se figur 13.35 a) och b), eller ibland trädiagonaler, se figur 13.35 c). Förbanden mellan de olika komponenterna som bildar fackverket dimensioneras utgående från krafterna som uppstår i komponenterna. Fackverkets tryckta och dragna stänger befinner sig ofta i olika plan, vilket innebär att hänsyn till eventuell excentricitet bör vidtas.


Figur 13.35
Exempel på stagning av ramar och bågar.
a) Stagning med stålstänger,
b) stagning med stålstänger,
c) stagning med trädiagonaler.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok