13.3.3 Förbättring av bärförmåga vid knäckning och vippning

Publicerad 2017-01-19

Vid sidan om funktionen att överföra horisontella laster till grunden och begränsa deformationer i sidled kan stagningen, både horisontell och vertikal, ha gynnsam effekt på knäcklängden för konstruktionsdelar som utsätts för tryckspänningar.

I synnerhet för pelar-balksystemet där pelarna är fast inspända i grunden reduceras pelarnas sidoförskjutning avsevärt av en takstagning i längdriktningen, vilket minskar deras knäcklängder i plan, se figur 13.11. När det gäller knäckning i plan, är takstagningens styvhet i praktiken tillräckligt stor för att berättiga antagandet att pelartoppen inte förskjuts i sidled. I verkligheten fungerar stagningen ändå som en serie av fjädrande stöd vid pelartopparna, se figur 13.11 b).

Tvärstagningssystemet, alltså takets vindfackverk i tvärled och långsideväggarnas stagning, minskar också knäcklängden för konstruktionsdelar som är utsatta för tryckspänningar. Figur 13.12 visar hur ett tvärstagningssystem påverkar både primärbalkarnas vippning och pelarnas knäckning ut ur plan.

När konstruktionens primärbalkar dimensioneras ska man observera att balken är stagad mot vippning endast i de punkter där den är bunden till det fackverk som utgör takets tvärstagning. Därför kan ett fackverk med endast några få diagonaler, vilket också innebär några få knutpunkter, vara otillräckligt som stagning för primärbalkarna mot vippning. Figur 13.13 visar hur knäcklängden lk kan minskas när man ökar antalet diagonaler i takets tvärstagning.Figur 13.11
Inverkan av takets stagning i längdriktningen på en pelares knäcklängd hos ett pelar-balksystem. Pelarna är fast inspända i grunden.
a) Utan stagning,
b) med stagning.


Figur 13.12
Inverkan av takets tvärstagning på primärbalkens vippning och pelarens knäckning ut ur plan.

 


Figur 13.13
Inverkan av olika sätt att utföra takets tvärstagning på primärbalkens vippningslängd.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan