Svenskt Trä Logo

13.3.3 Förbättring av bärförmåga vid knäckning och vippning

Publicerad 2017-01-19

Vid sidan om funktionen att överföra horisontella laster till grunden och begränsa deformationer i sidled kan stagningen, både horisontell och vertikal, ha gynnsam effekt på knäcklängden för konstruktionsdelar som utsätts för tryckspänningar.

I synnerhet för pelar-balksystemet där pelarna är fast inspända i grunden reduceras pelarnas sidoförskjutning avsevärt av en takstagning i längdriktningen, vilket minskar deras knäcklängder i plan, se figur 13.11. När det gäller knäckning i plan, är takstagningens styvhet i praktiken tillräckligt stor för att berättiga antagandet att pelartoppen inte förskjuts i sidled. I verkligheten fungerar stagningen ändå som en serie av fjädrande stöd vid pelartopparna, se figur 13.11 b).

Tvärstagningssystemet, alltså takets vindfackverk i tvärled och långsideväggarnas stagning, minskar också knäcklängden för konstruktionsdelar som är utsatta för tryckspänningar. Figur 13.12 visar hur ett tvärstagningssystem påverkar både primärbalkarnas vippning och pelarnas knäckning ut ur plan.

När konstruktionens primärbalkar dimensioneras ska man observera att balken är stagad mot vippning endast i de punkter där den är bunden till det fackverk som utgör takets tvärstagning. Därför kan ett fackverk med endast några få diagonaler, vilket också innebär några få knutpunkter, vara otillräckligt som stagning för primärbalkarna mot vippning. Figur 13.13 visar hur knäcklängden lk kan minskas när man ökar antalet diagonaler i takets tvärstagning.Figur 13.11
Inverkan av takets stagning i längdriktningen på en pelares knäcklängd hos ett pelar-balksystem. Pelarna är fast inspända i grunden.
a) Utan stagning,
b) med stagning.


Figur 13.12
Inverkan av takets tvärstagning på primärbalkens vippning och pelarens knäckning ut ur plan.

 


Figur 13.13
Inverkan av olika sätt att utföra takets tvärstagning på primärbalkens vippningslängd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok