Svenskt Trä Logo

Exempel 2: Ridhus med sadeltak

Publicerad 2018-08-23

Montageplan
Montageplan

Bilaga: Montagebeskrivning
Bilaga: Montagebeskrivning

Bilaga: Ritning över montageordning och temporär stagning.
Bilaga: Ritning över montageordning och temporär stagning.

Bilaga: Ritning för lyft av dragbandstakstol av limträ.
Bilaga: Ritning för lyft av dragbandstakstol av limträ.

Bilaga: Ritning för lyft av dragbandstakstol av limträ.
Bilaga: Ritning för lyft av dragbandstakstol av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok