Svenskt Trä Logo

Alkydoljefärg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-11

Kontrollerad 2019-01-23

Alkydoljefärger tillkom på 1930-talet och kan sägas vara en vidareutveckling av oljefärgen. Bindemedlet utgörs till viss del av alkydolja, som är en syntetisk produkt framställd av bland annat naturliga vegetabiliska oljor.

Från att tidigare varit lösningsmedelsburna är alkydoljefärger numer ofta vattenburna.  Detta huvudsakligen av miljö- och arbetsmiljöskäl. Gränsen mellan en oljefärg och en alkydoljefärg är i praktiken något svävande. Från början modifierades en oljefärg med en alkydolja och fick därigenom benämningen alkydförstärkt oljefärg. En alkydoljefärg kan bestå av enbart alkydolja som bindemedel eller alkydolja med tillsats av vegetabilisk olja.

En alkydoljefärg har i stort sett oljefärgens egenskaper. Den kritar dock mindre. En alkydoljefärg baserad på mager alkydolja ger ett hårdare och sprödare färgskikt, som därmed får svårare att följa med rörelser i träet. Av alkydoljefärgerna bör i första hand alkydoljefärg baserad på fet alkydolja användas till utvändigt trä. Beträffande mager respektive fet alkydolja, se Termer och förkortningar.

Vattenburna alkydoljefärger uppvisar generellt något sämre skydd mot fuktinträngning och i vissa fall sämre utflytning än motsvarande lösningsmedelsburna alkydoljefärger Fördelen är den miljömässiga effekten.

Även alkydoljefärg torkar genom oxidation, men snabbare än linoljefärg. Detta beror på att den molekyltillväxt, som för en oljefärg sker under färgens torktid, sker redan vid tillverkningen av hartsen. Alkydoljefärg har alltså i regel kortare torktid än oljefärg, den kritar mindre och håller normalt glansen längre. Praktiska erfarenheter visar att alkydoljefärg – speciellt baserad på mager alkydolja – har en tendens att spricka och flagna av utomhus. Den tendensen ökar ju magrare färgen är. Alkydoljans viskositet är högre än de naturliga oljornas och alkydoljefärg har därför något sämre penetrationsförmåga än linoljefärg.

Alkydoljefärg som ger blanka färgskikt blir i regel mycket ångtäta. Fukt och därmed fuktrörelser kan ge upphov till blåsbildning, krackelering och avflagning.

Mikroskopbild av en alkydoljefärgsyta
Bild 1. Mikroskopbild av en alkydoljefärgsyta. Foto: J. Ekstedt.

Grundmålning

Målning med täckfärg på obehandlat trä ska föregås av oljning med penetrerande grundolja och en grundmålning med en alkydoljegrundfärg. Vid grundmålning bör medelvärdet på skikttjockleken, det vill säga pålagd mängd färg per kvadratmeter, vara minst 60 μm torrt skikt. 60 μm är lika med 0,06 mm.

System för målning med alkydoljefärg utomhus kräver torr väderlek och torrt underlag. Man bör inte måla i stark solvärme och inte heller i fuktig väderlek.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan